Biomassa

Het onderwerp biomassa, een zeer breed onderwerp, waar tientallen vormen van biomassa en verschillende vormen van verwerking onder vallen (van algen tot bomen en van vergassen tot verbranden), leidt tot heel veel emoties en is niet geschikt voor oneliners. De komende tien jaar zijn cruciaal om ontwrichtende klimaatverandering tegen te gaan. Marjan Minnesma deed een poging om daar een genuanceerd beeld bij te geven, binnen onze visie dat je klimaatverandering ook als een crisis moet behandelen en binnen 10 jaar zoveel mogelijk zon, wind en aardwarmte als energiebronnen moet benutten en zo veel mogelijk moet stoppen met aardgas, steenkool en aardolie. Luister hier het radio interview terug.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.