Aardgasvrije wijk Duinwijck, Vlieland in 2021

De kogel is eindelijk door de kerk. In het vroege voorjaar 2021 start de daadwerkelijke uitvoering van een project waarbij 39 woningen op Vlieland aardgasvrij gemaakt worden en hun energie krijgen van de zon. De voorbereiding vanaf de eerste ideeën tot nu heeft in totaal 4 jaar geduurd. In het wijkje lag al een warmtenet, maar dat werd gestookt met aardgas. Nu komt alles van de zon op een heel speciale manier, die elke 10 minuten aangepast kan worden!

Om de woningen in de toekomst te verwarmen wordt warmte met behulp van zonnecollectoren van het dak gehaald van groepsaccommodatie de Vliehorst. Aan de  vraag naar warmte en warm tapwater wordt zowel in de zomer als in de winter voldaan omdat deze warmte rond de 70 graden circuleert door het warmtenet waardoor er altijd voldoende energie is voor beiden.

Als er vraag is naar warmte (in de zomer), dan wordt die warmte meteen gebruikt voor warm tapwater. Ook op zonnige dagen in de winter, wordt het warme water meteen gebruikt voor de verwarming. Als er op sommige dagen meer warmte van het dak komt dan nodig, dan wordt dat opgeslagen in de buffer – denk aan het voorjaar, de zomer en de na-zomer. De zonnecollectoren maken dan dus warm water wat opgeslagen wordt in een zeer goed geïsoleerde soort waterzak, die dient als seizoensbuffer. De warmte die op deze manier wordt ‘opgespaard’ tijdens de zomermaanden, wordt vervolgens vooral in de wintermaanden gebruikt om de woningen van warmte te voorzien; denk aan de periode oktober tot begin januari.

Als de buffer niet voldoende capaciteit meer heeft wordt de buffer ingezet als bron voor een 100 kW hoge temperatuur warmtepomp; denk aan de periode januari tot en met maart. Iedere 10 minuten wordt in dit project een nieuwe afweging gemaakt met behulp van meet- en regeltechniek en wordt steeds de optimale combinatie automatisch bepaald.

Dit speciale project van coöperatie VlieWaCo en Urgenda is mogelijk gemaakt door Programma Aardgasvrije wijken. Alle documenten, vergunningen en financiering zijn inmiddels geregeld. Het kleine warmtenet was van Nuon/Vattenfall, die enorm heeft geholpen om dit mogelijk te maken met kennis en kunde, een nieuwe technische ruimte en zo het net goed achter heeft gelaten voor de coöperatie die het komende zomer overneemt.

Ook de gemeente Vlieland heeft steeds goed geholpen. Zonder deze twee partners was dit project nooit van de grond gekomen.

Voor meer informatie, neem contact op met Antoine Maartens   

Voor meer informatie, zie ook:

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.