Reactie op opiniestuk in Trouw door Marjan Minnesma

De Haagse rechtbank heeft in de Urgenda-zaak beslist dat de regering de Nederlandse CO2-uitstoot moet verminderen met minstens 25% in 2020 vanwege de grote risico’s en gevaren van klimaatverandering. De heer Bergkamp, advocaat in Brussel en strategisch adviseur van vele grote (fossiele energie) bedrijven, heeft nu in Trouw van 6 augustus de aanval geopend op het Haagse vonnis.

Elders schreef hij al dat de rechter zijn mond moet houden over het klimaatbeleid omdat uitsluitend de politiek daarover mag beslissen. In de Trouw schrijft hij nu dat ook de politiek het klimaatbeleid niet mag aanscherpen. Ook niet op bevel van de rechter. Want dan handelt de Staat volgens hem in strijd met de gerechtvaardigde verwachtingen van de industrie. Die zouden de Staat dan wel eens aansprakelijk kunnen stellen met schadeclaims.

Deze argumenten zijn nieuw voor me. In de rechtszaak zijn ze door de advocaten van de Staat niet aangevoerd. Dat heeft een goede reden: als advocaat van de Staat kun je niet met onzin-argumenten aankomen. Bergkamps opiniestuk is een aaneenschakeling van onwaarheden en onjuistheden. Ik zal er hier een paar ontkrachten.

De Hoge Raad heeft al in 1932 beslist dat burgers en bedrijven niet kunnen klagen over overheidsbeleid dat afwijkt van het beleid dat die burgers en bedrijven hadden verwacht. Dus ook geen schadeclaims. Terecht: anders zou de overheid nooit meer van beleid mogen veranderen, ook niet als volgens nieuwe inzichten het oude beleid desastreus is en tot grote gevaren en schade zal leiden.

Lees verder

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.