Reactie Klimaat en Energieverkenning 2022: we moeten naar een crisisaanpak

Vandaag presenteert het PBL de Klimaat en Energieverkenning 2022. Het rapport laat zien dat het kabinet nog niet op koers ligt om de doelen uit het regeerakkoord van een reductie van broeikasgassen met 55-60% ten opzichte van 1990 te halen.

Marjan Minnesma, directeur Urgenda:
De regering ligt niet op koers om haar eigen reductiedoelen voor 2030 te behalen. Dat is buitengewoon zorgelijk. Als we de huidige uitstoot niet terugbrengen, is volgens het IPCC het Nederlandse CO-budget voor een 50% kans om onder de 1.5C te blijven al in 2026 uitgeput.[1] Het enige wat nu nog werkt is een crisisaanpak. Alleen als we nu hele grote stappen zetten, kunnen we voorkomen dat we in de nabije toekomst grote delen van onze economie moeten afschrijven. Niet alleen is er veel meer urgentie nodig voor het opschalen van duurzame energie, maar zullen er ook harde beslissingen genomen moeten worden over welke activiteiten wel en niet binnen een duurzame en klimaatbestendige economie passen. Zo kunnen we ervoor kiezen om duurzaam staal in Nederland te produceren. Maar dan moet dat wel veel sneller dan de huidige plannen van Tata Steel. Deze leveren nauwelijks CO-reductie voor 2030 en zorgen ervoor dat mensen in de omgeving van IJmuiden nog tot 2040 onder de ziekmakende rook van Tata leven. Een adequate klimaataanpak betekent bijvoorbeeld dat we de fabriek zo snel mogelijk sluiten en op dezelfde plek een nieuwe circulaire staalfabriek bouwen.”

 

[1] Dit voorjaar publiceerde het IPCC het AR6 rapport met daarin een update over het nog wereldwijde beschikbare CO₂-budget om onder de 1.5C graden te blijven. Afgelopen maand publiceerde het Ministerie van Financiën in het zogenaamde ‘blauwe boekje’ een berekening waarbij dit wereldwijde budget per hoofd van de bevolking gelijk wordt gedeeld. Uit de berekening van het Ministerie van Financiën blijkt dat het voor Nederland beschikbare budget om met een 50% kans onder de 1,5C te blijven al in 2024 is uitgeput. De onderstaande figuur komt uit het rapport van het Ministerie van Financiën. Het volledige rapport is te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/28/blauwe-boekje-2022-2023

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.