Pleidooi cassatie in de Klimaatzaak

Vrijdag 24.05.2019 vindt bij de Hoge Raad in Den Haag (Korte Voorhout 8) het pleidooi plaats inzake de cassatie Klimaatzaak. Op 24 juni 2015 won Urgenda de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De Staat moet 25% CO2-eq reduceren in 2020 ten opzichte van 1990, vanaf het Nederlandse grondgebied. De Staat verklaarde dit vonnis wel uit te gaan voeren, maar toch in hoger beroep te gaan.

Ook het Hof in Den Haag gaf Urgenda gelijk op 9 oktober 2018. Vervolgens ging de Staat in cassatie bij de Hoge Raad, maar verklaarde weer dat de overheid wel serieus aan de slag zou gaan met de reductie van 25%. Op dit moment is de CO2-reductie 14,5% ten opzichte van 1990.

Meer informatie en de stukken uit deze zaak , de gronden van de cassatie van de Staat en het verweerschrift van Urgenda vindt u hier. Via een livestream kon worden meegekeken de behandeling van het hoger beroep.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.