Hoge Raad ontvangt positief advies in Klimaatzaak

Laat de uitspraak van het Hof in de Klimaatzaak in stand, is het advies van de plv procureur generaal Langemeijer en de advocaat generaal Wissink aan de Hoge Raad over de Klimaatzaak. Urgenda voert als sinds 2012 de Klimaatzaak om de Nederlandse Staat aan te zetten zich te houden aan haar eigen minimumnorm van 25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Urgenda is blij met deze steun in de rug. Ook nu wordt bevestigd dat de Nederlandse Staat een plicht heeft om zijn burgers te beschermen. 25% CO2-reductie in 2020 is in deze niet verzonnen maar heeft Nederland op basis van de wetenschap en afspraken in internationaal verband meer dan 10 jaar zelf aangehouden als ondergrens voor industriële landen. Voor meer informatie zie persbericht Urgenda en  over het advies het bericht van Hoge Raad.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.