Emissiemonitor

Kabinet nog niet op koers voor halen Urgendavonnis.

Vanaf 12 maart brengt Urgenda elke maand de laatste cijfers uit in een nieuw CO2-monitoring dashboard. Ondanks het coronavirus is de uitstoot van broeikasgassen slechts 19% lager dan in 1990, terwijl de regering dit jaar op 25% reductie uit moet komen. Voor 1 april zal nog een extra pakket met maatregelen moeten komen die de uitstoot structureel nog 14 Mton extra omlaag brengen.

Zie persbericht en link naar de website voor meer informatie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.