Concrete actie Circulair Bouwen tijdens Circulair Café

Bouwbedrijf Van Wijnen heeft een woning ontwikkeld die voor 70 procent circulair is. De eerste twintig worden nog dit jaar in Grou gebouwd. Van Wijnen maakte de deal met woningcorporatie Elkien gisteren bekend in de Leeuwarder Kanselarij. Daar was het Friese circulaire wereldje – sterk gegroeid de afgelopen tijd – bijeen om plannen te smeden voor 2018 en te dromen over 2025.

Het verhaal over de woning van Van Wijnen liet zien dat circulair ondernemerschap niet een kwestie is van een beetje bijbuigen hier en een een beetje wrikken daar. Product, concept, grondstoffen, vermarkting, regelgeving, alles moet radicaal opnieuw worden onderzocht en doordacht.

Circulaire economie

Van Wijnen nam als gegeven dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft, zonder fossiele Mr. Hecklesdstoffen. Dat is kabinetsbeleid. Dan kun je maar beter een aardgasvrij huis hebben dat evenveel energie produceert als gebruikt. Die bestaan al, dus dat was een inkoppertje.

Alle andere zaken waren vele malen ingewikkelder. ,,Neem alleen al de bouwmaterialen. Je wilt dat die biobased zijn, dus hernieuwbaar’’, zei HilMr. Hecklesd Katsma van Van Wijnen. ,,Hennep, vlas, rijstvlies, we hebben overal naar gekeken. Maar we liepen stuk op de certificering en garanties.’’ Of raker: het gebrek daaraan.

Bestaande beoordelingsmethodes, zoals Breeam, boden slechts beperkt houvast over het circulariteitsniveau van de woning. Daarvoor zorgde uiteindelijk de speciaal ontwikkelde ‘Building Circularity Index’ van Alba Concepts in Rosmalen.

Losmaakbaarheid was een andere hersenkraker. ,,Stel je voor dat de woning overbodig wordt omdat een krimpdorp verder leegloopt. Dan wil je niet slopen, dat is niet circulair. Dan wil je de woning elders weer opbouwen, eventueel in een andere configuratie.’’

Alle verbindingen moesten dus opnieuw worden uitgedacht. Verder lag er een taak om gif, uitstoot van CO2 en verzuringseffecten uit te bannen.

De oefening leverde een woning op die volgens Katsma voor 70 procent circulair is en honderd jaar meekan (na een refit op onderdelen halverwege). Elkien betaalt er 115.000 euro exclusief btw voor, de huurder 625 euro per maand inclusief energie.

Meerwaarde

Het feit dat de woning gedemonteerd en elders herbouwd kan worden, is voor Elkien van meerwaarde. ,,In 70 van de 81 dorpen waar wij woningen in portefeuille hebben, zit geen toekomst’’, verklaarde directeur Alex Bonnema. Voorheen was sloop de geijkte oplossing, maar een corporatie met circulaire ambities heeft nu dus een alternatief.

De ambitie van Van Wijnen is om jaarlijks tweehonderd van dergelijke woningen te maken, 1 per werkdag, grotendeels prefab.

In de zaal praatten spelers uit de bouwwereld verder over de circulaire opgave. Daar bleek behoefte aan betere regels voor gebruik van bouwafval als grondstof, handvatten die circulair aanbesteden en inkopen vergemakkelijken, en een sloop/bouwstoffenbank.

Circulair Café

Het Circulair Café dat vrijwel maandelijks wordt georganiseerd door de vereniging Circulair Friesland ging behalve circulair bouwen, ook in op andere thema’s. Over biomassa werden stappen gezet om (resterende) biomassa te gebruiken om het organisch gehalte van de bodem te verhogen en de landbouw circulair in te richten. Festivals en evenementen werden ontpopt tot ‘sprinkplank’ om verder invulling te gegeven aan een circulaire economie op lokale schaal. En op de onderwerpen Kunststoffen, Mens & Maatschappij en Launching Customer werd er niet alleen een visie gevormd tot een circulair Fryslân in 2025, maar ook concrete stappen gezet.

Aan het einde van de middag vond de volgende onthulling plaats waardoor Leeuwarden een permanente expositie rijker: de Circulaire Expo aan de Turfmarkt. Met het drinken van een biertje gemaakt van oud brood en lokale, duurzame hapjes werd de opening feestelijk gelanceerd.

De vereniging Circulair Friesland wil dat onze economie straks zo werkt dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. De Circulaire Expo moet dat concreet maken. Er liggen nu veel diverse producten die je kunt bekijken: van halffabricaat tot zaken die de consument nu al kan gebruiken. Het streven is om het aantal producten nog verder uit te breiden en binnenkort meerdere dagen de deuren structureel te openen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.