Column: ‘Aan stoere praat van dit kabinet hebben we niets’

Belasting

Hoe vaak wordt het belastingstelsel nu grondig herzien? Niet vaak. De laatste keer was in 2001.
Een kans om zonder kosten voor de Staat de vieze dingen duurder te maken en de schone goedkoper. Budget neutraal zoals dat heet. De afgelopen weken buitelen de regeringsleiders en CEO’s van grote bedrijven, zoals Paul Polman van Unilever en Feike Sijbesma van DSM, over elkaar heen om te vertellen dat we serieus werk moeten maken van het voorkomen van klimaatverandering. Zelfs de Paus deed een stevige duit in het zakje.
Het kabinet doet stoer over het energieakkoord en zegt een ambitieus akkoord na te streven in Parijs tijdens de klimaatonderhandelingen eind dit jaar. Maar stoere praat hebben we niets aan, als tegelijkertijd het nieuwe belastingplan gewoon vies rijden aantrekkelijker maakt en schoon rijden weer duurder. Het maakt des te duidelijker dat dit kabinet helemaal niet van plan is om serieus werk te maken van het voorkomen van klimaatverandering. Dit kabinet is medeplichtig aan verdere groei van CO2-uitstoot en nog meer gevaarzetting voor onze burgers. Nog meer reden dus om de rechter te Marjanvragen in te grijpen.

Column
Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.