Circulaire economie krijgt concreet vorm in Friesland

Circulaire economie krijgt concreet vorm in Friesland
Het Friese bedrijfsleven, overheden en andere partijen hebben de handen ineen geslagen om de circulaire economie daadwerkelijk vorm te geven. Vrijdag 12 juni presenteren alle partijen concrete plannen voor gezamenlijke activiteiten en de 11 icoonprojecten die deze visie illustreren. Hierbij gaan partijen gezamenlijk, en in ketens met nieuwe partners, kringlopen sluiten en geven zij de nieuwe economie van de toekomst nu al vorm.

Download hier het rapport Fryslan circulair

Op basis van een analyse van Friesland, gemaakt door ondermeer Urgenda en Metabolic, is gekeken waar de kansen liggen voor Friesland. Wat zijn de meest voorkomende grondstofstromen, die men graag in de kringloop houdt en welke partijen willen actief mee werken aan een nieuwe economie? Dit is onderverdeeld in vijf pilaren: circulaire landbouw, circulair plastics, organische reststromen, bouw van de toekomst en ‘zilt gewild’. Binnen deze pilaren worden icoonprojecten opgezet en uitgevoerd.

In 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie en de circulaire economie zal een belangrijk speerpunt zijn. In Friesland leeft breed de wens om samen de nieuwe circulaire economie vorm te geven. Van bouwbedrijven tot zilte landbouwers en van gemeenten tot afvalbedrijven, iedereen ziet dat er kansen liggen om nieuwe banen te scheppen en economische groei te creëren vanuit een brede samenwerking. Ook het onderwijs zal betrokken worden bij het opleiden van de volgende generatie voor een nieuwe economie. Om te kijken wat nu de grootste kansen zijn in Friesland is allereerst gekeken naar de grote grondstofstromen. Als we die stromen beter benutten, en na een eerste gebruik niet tot afval bestempelen dat geld kost, maar maken tot een grondstof met een zo hoog mogelijke waarde voor de samenleving, die dus iets oplevert, dan is dat al stap één.

“Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met de 11 icoonprojecten wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd. Zo staan de Friese bouwpartijen klaar om aan de slag te gaan met de overgang naar een energieneutrale bouw en het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Veel andere ondernemers zijn ook aan het kijken hoe ze hun eigen pand kunnen verduurzamen. Door dingen samen te doen en van elkaar te leren, kunnen we hier verder versnelling in aanbrengen”, aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma.

“Wij zijn in staat om plastic uit het huisvuil te halen en het te recyclen tot een hoogwaardig plastic dat niet duurder is dan het gebruikelijke plastic. Wij zetten een lectoraat circular plastics op waar bedrijven die dit plastic verwerken tot hoogwaardige producten met hun vragen terecht kunnen”, aldus John Vernooij, directeur Omrin.

“Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt straks producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast iedereen op tientallen manieren met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst”, aldus Isabelle Diks, Wethouder Gemeente Leeuwarden.

Neem voor meer informatie op met Christiaan Kuipers, projectmedewerker Urgenda

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.