Beste Hans de Boer

Beste Hans,

Hartelijk dank voor je snelle reactie en uitnodiging om samen te werken aan de economie van de toekomst. Als ondernemer en bedrijfskundige neem ik graag de handschoen op om daar verder met jou aan te werken, nadat ik ook eerst graag wat misverstanden uit de weg ruim.

Wij werken graag met ondernemers

Urgenda werkt al jaren met ondernemers en ontmoet er vele die werken aan de economie van de toekomst, die circulair is en op 100% duurzame energie draait. Mooi dat VNO-NCW nu ook die kant op beweegt en zelfs naar een volgend niveau wil. Ons vraagstuk zal waarschijnlijk vooral gaan over de snelheid waarmee we die fundamentele omslag gaan bewerkstelligen. Inderdaad een ‘Man on the Moon’ opgave, want om een goede kans te houden om onder de anderhalve graad temperatuurstijging (ten opzichte van 1850) te blijven, zal die omslag in 15 jaar moeten plaatsvinden. Dus onze stip op de horizon zal op 2030 moeten staan en niet op 2050. Hopelijk houd jij ook van een uitdaging.

Goed voor de economie – zeker 150.000 extra banen
In mijn verhaal vertelde ik iets over het worst-case scenario wereldwijd: als we doen wat nodig is om onder de anderhalve graad te blijven, dan zal dat hooguit de groei vertragen (dus niet nul groei, maar minder groei), zodanig dat je vier jaar later op een bepaald niveau van de wereldeconomie uitkomt (bruto wereld product, alle BNPs samen). Voor Nederland, als relatief rijk land, kan dat ook anders uitpakken en hoe eerder je begint, hoe beter het resultaat. Dus ik zet me graag ervoor in om met jou ervoor te zorgen, dat we hier in de niet-fossiele sectoren een gezonde groei realiseren. Er zijn ook al vele studies van o.a. de Citigroup (bank) en de Global Commission on the Economy and Climate (zgn. Commissie Caldéron) die laten zien dat juist degenen die pro-actief handelen uitkomen op lagere kosten, dan de kosten die je zou gaan maken als je niet op tijd handelt.

Zoals ik aangaf in mijn presentatie laat ons rapport Nederland 100% op duurzame energie in 2030. Het kan, als je het wilt! zien dat de omslag naar een 100% duurzame energievoorziening in Nederland leidt tot minimaal 150.000 extra banen en een energievoorziening die 3 miljard goedkoper is, dan als je door zou gaan met fossiele Mr. Hecklesdstoffen. Ik ben het met jou eens dat het bedrijfsleven cruciaal is voor deze omslag, zowel de grote bedrijven als de duizenden midden- en kleinbedrijven, zoals bijvoorbeeld alle installatiebedrijven.

Helpen versnellen
Ik denk dat we elkaar dus op vele onderwerpen kunnen vinden, zoals het helpen van bedrijven die willen versnellen in de richting van klimaatneutraliteit. Ook wij zien graag nieuwe financiële mogelijkheden, van een fonds en off-balance financiering tot iets langer doortrekken van de salderingsregeling en een iets andere inrichting van de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE). We hebben ook nog vele andere ideeën die we graag eens bespreken.

Ik importeerde zelf op eigen risico 50.000 zonnepanelen met bijbehorende omvormers, de eerste collectieve inkoopactie in Europa volgens de Chinezen. Vanuit Urgenda maakten we de eerste 40 huizen energieneutraal voor 35.000 euro inclusief BTW (of minder) en hebben we daar nu een bedrijf voor opgezet. We zorgden voor de eerste in serie-geproduceerde elektrische auto’s in Nederland en werken nu in Friesland met tientallen bedrijven aan de circulaire economie. Wij zijn dus heel erg van niet lullen, maar poetsen. Vanuit het besef dat dat noodzakelijk is om het leefbaar te houden op deze aardbol. Ik wil mijn kinderen graag recht in de ogen kunnen kijken: ik heb er alles aan gedaan wat in mijn vermogen ligt om het niet uit de hand te laten lopen. Dat is voor mij geen ideologische discussie en helaas ook geen fraai vergezicht. Het is zeer noodzakelijk de driedubbele turbo erop te zetten. Nu kan het nog, betaalbaar, en levert het ook nog sneller de nieuwe economie op, waar we toch naar toe moeten. Er hoeft dus helemaal geen tegenstelling te zijn tussen het werken aan een enorme omslag en het bouwen aan een levensvatbare goed lopende economie. En daar wil ik dus graag met jou de schouders onderzetten.
Ik zie uit naar de volgende afspraak.

Marjan Minnesma
Directeur Urgenda

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.