De campagne 1001ha krijgt een nieuwe groeispurt richting de 3.000 hectare kruidenrijk grasland. Elke hectare kruidenrijk grasland helpt bij het versterken van biodiversiteit boven en onder de grond, kan beter tegen droogte en helpt kunstmest te reduceren waarbij er tot 500 kilo stikstofkunstmest en 1000 kg CO2 minder uitgestoten wordt vergeleken bij gangbaar grasland.