Sinds de presentatie van het 40puntenplan in juni 2019 heeft Urgenda niet stil gezeten en heeft verder gewerkt aan extra maatregelen, wat heeft geresulteerd in een 50puntenplan. Tien extra maatregelen ter inspiratie voor de overheid om de 25% CO2-reductie eind 2020 wel te halen. Bekijk...