Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

2 dagen geleden
India, Zuid-Korea, Australië, Portugal, Nederland, Zwitserland, Zweden... Vandaag komen jongeren in meer dan honderd landen wereldwijd op voor onze toekomst. Het is tijd voor systeemverandering, het is tijd voor actie! 💚🌏🌿 #FridaysForFuture https://t.co/WEZkXP0dZ3
2 dagen geleden
Goede metafoor van het stoplicht om het ‘Carbon Budget’ uit te leggen gebruikt Urgenda. “Wanneer je voor rood wil stoppen, moet je op tijd beginnen te remmen.”
2 dagen geleden
Kan je er vandaag helaas niet bij zijn maar wil je wel op de hoogte blijven? Volg dan ons liveblog, dat kan de hele dag via https://t.co/lrHbU1Y2mb!

#youthforclimatenl #klimaatmars #VoteClimate https://t.co/oisaEBnNQs
urgenda photo
2 dagen geleden
Jongeren wereldwijd de straat op voor het klimaat, ook in Utrecht /via @NOS https://t.co/CYFEMhi1F2

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven