Dit is het Actieplan 2030 uit het Visierapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt! Het rapport geeft een visie op een volledig duurzame energievoorziening in 2030. Het laat zien hoe we daar kunnen komen en welke stappen daartoe gezet kunnen worden. In het Actieplan 2030 staat per thema - wonen, mobiliteit, voedsel, produceren en energie opwekken - beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken. Je kan ook zelf meteen aan de slag met de Wat kan ik doen? agenda.

Klik op de afbeeldingen om deze te downloaden en stap voor stap te kunnen werken aan een duurzaam Nederland.