Het goederen- en personenvervoer zijn in Nederland samen verantwoordelijk voor 24% van de totale uitstoot van CO2, exclusief internationale scheepvaart en luchtvaart. Daarnaast veroorzaakt de sector veel uitstoot van fijnstof, NOx, is er overlast door geluid en stank en veel ruimtebeslag in de vorm van wegen en parkeerplaatsen.

Op de lange termijn verwacht Urgenda dat we naar een nieuw en duurzamer vervoerssysteem zullen evolueren. Een hybride systeem: een kruising van openbaar en individueel vervoer. Een vorm van individueel vervoer is mogelijk in de vorm van zelfsturende modules of ‘wagentjes’, die individueel gebruikt kunnen worden in dunbevolkte gebieden of op minder drukke tijden. In de spits en op grotere
en drukkere wegen worden deze zelfstandige en zelfsturende modules aan elkaar gekoppeld.
Dan vormen die ‘wagentjes’ een soort treintjes, die niet onderling botsen en minder ruimte in beslag nemen, doordat ze direct aan elkaar gekoppeld kunnen worden en minder loze tussenruimtes kennen. Ook Google werkt aan auto’s zonder bestuurders.

Mobiliteit als dienst

Mobiliteit is in de toekomst, zoals beschreven in de Visie 2050, een dienst in plaats van een product en faciliteert onze leefwijze. Mensen hebben dan vaak geen vervoersmiddelen meer in eigendom, maar huren, leasen en kopen ‘mobiliteit’ in, bij mobiliteitsmakelaars en andere servicebedrijven op dat gebied. Je geeft aan hoeveel tijd en geld je hebt, en welk comfort je verlangt en de makelaar regelt je reis en de vervoersmiddelen. Deze servicebedrijven en allerlei innovatieve bedrijfjes die onderdelen leveren voor allerlei nieuwe vormen van vervoer, vormen samen een substantieel deel van de nieuwe groene
economie.
Duurzame mobiliteit biedt bewegingsvrijheid, verrijkt en faciliteert allerlei vormen van beleving en verbindt mensen met elkaar en mensen met plaatsen. In de toekomst is er meer variëteit: meer verplaatsing over het water, onder de grond en door de lucht. Daarnaast zou er een beter en moderner
openbaar vervoersysteem (OV) moeten komen, voor korte en langere afstanden (langzaam en
snel) naast elkaar.
Ook nieuwe manieren van werken (waarbij je op afstand samenwerkt aan documenten en waarbij videoconferencing even gewoon is als telefoneren nu) en minder vaste werktijden, gaan leiden tot minder kilometers. Mensen hoeven in de toekomst niet allemaal meer 4 of 5 dagen in de week van 9 tot 5 naar
een locatie die de werkgever heeft uitgekozen en reizen dus minder en/of op andere tijden.

Projecten

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.