Klimaatverandering is reeds gaande en gaat sneller dan iedereen denkt. We koersen nu af op een temperatuurstijding deze eeuw van 4 tot 6 graden Celcius gemiddeld op aarde ten opzichte van 1850. Dat levert een onleefbare aarde op. Meer dan 190 landen hebben, gebaseerd op harde wetenschap, gesteld dat we de aarde niet meer dan twee graden kunnen laten opwarmen, omdat het daarboven catastrofaal wordt en niet meer in de hand te houden is. Als we die twee graden grens serieus nemen, zullen we binnen 20 jaar een radicale omslag moeten maken naar een energievoorziening die draait op 100% duurzame energie. Dat kunnen we, het is betaalbaar en levert innovaties, banen en een nieuwe vitale economie op.

Urgenda probeert enerzijds de urgentie op de kaart te zetten en anderzijds actief oplossingen aan te dragen om de snelheid die nodig is ook daadwerkelijk te maken. Vanuit Urgenda worden dus zowel lezingen gehouden en onderwijs verzorgd, als concrete projecten, die we voor eigen rekening en risico starten én uitvoeren. Een ondernemende organisatie dus, niet om geldelijk gewin, maar om maatschappelijke veranderingen te versnellen voor een volhoudbare toekomst.

Daarnaast bouwt Urgenda mee aan een grote beweging die vraagt om een nieuwe circulaire economie die volledig draait op duurzame energie. Een beweging die zelf al aan de slag is, maar ook van de overheid vraagt om veel meer te doen. Via de Rechtszaak tegen de Staat willen Urgenda en vele burgers zorgen dat de overheid gaat doen wat nodig is en haar eigen verantwoordelijkheid werkelijk neemt.

Lopende projecten

 • Groep

  Klimaatzaak tegen de staat

  Samen met meer dan 800 medepleiters heeft Urgenda een dagvaarding tegen de Nederlandse Staat ingediend om maatregelen tegen klimaatverandering af te kunnen dwingen.
 • The Climate Miles

  In aanloop naar de Klimaatconferentie eind 2015 in Parijs heeft Urgenda een aantal events georganiseerd, met als hoogtepunt een maandlang wandelen van Utrecht naar Parijs!
 • People's Climate March

  Op 21 september 2014 kwamen wereldwijd miljoenen mensen samen om te laten zien dat ze het anders willen. Urgenda organiseerde de klimaatmars in Amsterdam.
 • Carbon Bubble

  Urgenda is in 2013 gestart met de landelijke beweging om bedrijven en overheden op te roepen om te stoppen met het investeren in fossiele energiebedrijven.
 • Wij Willen Zon

  Wij Willen Zon heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om goede kwaliteit zonnepanelen aan te schaffen, voor een redelijke prijs en met een redelijke terugverdientijd.

 

Bekijk hier de hele uitzending van De achterkant van het klimaat