Urgenda is samen met woningcorporatie Habion en crowdfundingplatform Zonnepanelendelen het initiatief ZonOpZorg gestart om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Na het de succevolle crowdfunding van 512 zonnepanelen op zorghuis De Benring in Voorst roepen zij alle zorgorganisaties in Nederland, die vastgoed in eigen bezit hebben of samen met hun verhuurder willen profiteren van zonne-energie, op om zich vrijblijvend aan te melden voor deelname aan ZonOpZorg.

Op 19 mei 2016 zijn op zorghuis De Benring 600 zonnepanelen geplaatst. Bekijk de video. Samen met woningcorporatie Habion en Zonnepanelendelen is Urgenda het initiatief ZonOpZorg gestart om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Dankzij een succesvolle crowdfunding in oktober 2015 werd door 119 deelnemers in slechts vijf weken de benodigde € 160.000 bij elkaar gebracht. Inmiddels staan er meer daken van zorghuizen op de nominatie om te voorzien van zonnepanelen. Ook u kunt meedoen! Geef u – als zorginstelling – uiterlijk in augustus 2017 op om mee te doen aan de najaarsronde die september van start gaat. En houd – als crowdfunder - de website van Zonnepanelendelen in de gaten voor de crowdfunding van zonnepanelen op het volgende zorghuis.

Waarom meedoen?

 • Om meer geld over te kunnen houden voor de zorg en bij te dragen aan beter betaalbare ouderenhuisvesting.
 • Om lokaal het voortouw te nemen in de verduurzaming van onze samenleving zonder zelf te investeren.
 • Om een heel nieuw netwerk te verbinden aan de toekomst van het zorghuis.
 • Om bij te dragen aan de opwekking van meer duurzame energie in Nederland.

Hoe werkt het voor uw zorg(vastgoed)organisatie?

 • U meldt zich vrijblijvend aan met een zorghuis door een email te sturen naar christiaan.kuipers@urgenda.nl of telefonisch contact op te nemen via 06-28230932

 • Wij maken snel inzichtelijk hoe de businesscase er uit ziet: hoeveel zonnepanelen passen er op het gebouw? Welke besparing kan worden gerealiseerd? Wat zijn de rendementsverwachtingen voor crowdfunders?

 • Vervolgens vragen wij voor het zorghuis een SDE+ subsidie aan. Deze is nodig om tijdens de looptijd van het project de crowdfunders het rendement op hun investering (zonnerente) uit te betalen.

 • Voor 2017 is in totaal 12 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in twee rondes opengesteld. De eerste ronde vond plaats in maart 2017 en kende een plafond van 6 miljard euro. De tweede ronde zal starten in september 2017. Aanmelden kan tot en met augustus.

 • Bij toekenning van de SDE+ subsidie wordt de voorbereiding richting de crowdfundingscampagne gestart. Dit behelst o.a. het regelen van de gewenste eigendomssituatie van het zonne-energiesysteem, het maken van een definitief projectplan, het schrijven van een informatiememorandum en het ontwikkelen van een activeringsplan.

 • Hierna start de crowdfundingscampagne, waarbij naar wens de ondersteuning van Urgenda en Zonnepanelendelen kan worden ingeroepen.

 • Bij een succesvolle crowdfundingscampagne wordt zorg gedragen voor de installatie en de exploitatie van het zonne-energiesysteem, de jaarlijkse financiële administratie en de communicatie richting de crowdfunders gedurende de looptijd van het project.

 • Tijdens het gehele proces wordt de zorgorganisatie begeleid door Urgenda en Zonnepanelendelen.

Hoe werkt het voor de crowdfunders?

 • Consumenten investeren direct in de zonnepanelen door middel van de aankoop van één of meer zonnedelen (zonbligaties).
 • Een zonnedeel heeft een rendement van 3 – 6% per jaar en een looptijd van 15 jaar.
 • Investeren kan vanaf € 25,-.
 • Na 15 jaar krijgen de crowdfunders hun investeringsbedrag terug en is de zonnestroom voor de zorgorganisatie gratis.
 • Duurzame zonne-energie voor zorghuizen

  Een groot dak vol met zonnepanelen, dat is geweldig. Voor zorghuizen is dit echter moeilijk te organiseren, omdat ze een lage prijs voor hun elektriciteit betalen, waardoor zelf investeren in zonnepanelen vaak minder rendabel is. Door net een stapje verder te kijken, hebben wij nu een manier gevonden waarop we het samen wel kunnen realiseren. Dat noemen we ZonOpZorg.

  Door de zonne-energieprojecten samen met alle mensen in én rondom de zorghuizen te organiseren via ‘crowdfunding’, kunnen zonnepanelen op zorghuizen wel mogelijk gemaakt worden. Bewoners, familieleden, personeelsleden en omwonenden krijgen de kans om één of meerdere panelen te kopen. Jaarlijks krijgen zij een vergoeding op basis van de door ‘hun’ paneel opgewekte zonnestroom. Dat levert hen meer rendement op dan via het spaargeld op de bank. Het zorghuis wekt zo een gedeelte van de elektriciteit duurzaam op, zonder zelf te hoeven investeren.
  Zo is na circa 15 jaar dat gedeelte van de energierekening gratis, waardoor de kosten voor de elektriciteit nog verder omlaag gaan. Met als resultaat beter betaalbare woningen en meer geld over voor de zorg. In de tussentijd heeft de zorgorganisatie heel veel mensen de kans geboden om te profiteren van zonne-energie en hen duurzaam betrokken bij het wel en wee van het zorghuis.

  Urgenda en Zonnepanelendelen willen meerdere ZonOpZorg-projecten in Nederland gaan opzetten en zoeken geïnteresseerde zorgorganisaties.

  Waarom meedoen?

  • Om een duurzame en leefbare wereld achter te laten voor uw (klein)kinderen.
  • Om jaarlijks van een mooi rendement op uw investering te kunnen genieten.
  • Om op lange termijn bij te dragen aan beter betaalbare woningen en meer geld voor de zorg.
  • Om bij te dragen aan de opwekking van meer duurzame energie in Nederland.
 • 512 zonnepanelen op zorghuis De Benring dankzij de crowd

  Dankzij 119 investeerders is het eerste doorbraakproject van ZonOpZorg een feit. Op zorghuis De Benring in het Gelderse Voorst worden begin 2016 de 512 zonnepanelen geplaatst. Urgenda is samen met woningcorporatie Habion, onder andere eigenaar van zorghuis de Benring, het initiatief ZonOpZorg gestart om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen.

  "In vijf weken hebben we, via crowdfundingswebsite Zonnepanelendelen, de benodigde € 160.000,- opgehaald. Het kost zorginstellingen niets, omdat burgers betalen. Instellingen houden hun geld daardoor beschikbaar voor de zorg. Wij hopen dat er een inspirerende werking vanuit gaat en ook de andere 1900 zorghuizen in Nederland van zonnepanelen kunnen worden voorzien", vertelt projectleider Wigger Verschoor van Urgenda.


  Minder elektriciteitskosten en hoger rendement op investering

  Zorghuizen met zonnepanelen zijn in Nederland nog vrij schaars, ondanks het potentieel van de vaak grote en platte daken. Tevens gebruiken zorghuizen relatief veel energie, wat elk jaar flinke kosten met zich meebrengt. In een tijd waarin veel zorghuizen het financieel moeilijk hebben is het zaak om die kosten naar beneden te krijgen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken.

  De 512 zonnepanelen op de Benring wekken net zo veel op als circa 45% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, wat gelijk staat aan het verbruik van 33 huishoudens. De duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt door de bewoners van de Benring zelf en de crowdfunders ontvangen een jaarlijks rendement in euro's met een vast rendement tussen de 3,0 en 4,8%, afhankelijk van hoe goed de zon het heeft gedaan dat jaar. Na 16 jaar krijgt men de inleg gewoon weer terug en vanaf dat moment heeft de Benring een 45% lagere energierekening, wat in het meest gunstige geval kan oplopen tot een besparing van € 170.000,- aan energielasten over 25 jaar.

  Samen sneller duurzaam

  "Geweldig, waar in heel Nederland verzorgingshuizen puzzelen over hun toekomst maakt De Benring in Voorst een flitsende doorstart. Jongelui wonen in het aanleuncomplex, een lokale woonzorgcoöperatie doet de woningtoewijzing, Habion maakt het gebouw geschikt voor scheiden wonen en zorg, 's Heerenloo huurt een gang voor mensen met een verstandelijke beperking, Trimenzo regelt de thuiszorg, dagbesteding en een kleinschalige woonvorm voor dementerenden, een sociaal ondernemer zorgt voor het eten en het vertier en Wigger Verschoor van Urgenda legt het hele dak vol met zonnepanelen. Als dat niet duurzaam is!", aldus Henk Jan van Essen, Directeur bestuurder Trimenzo.

  Een betere wereld achterlaten
  De initiatiefnemers willen laten zien dat niemand te oud is om het duurzame voorbeeld te geven. Door zorghuizen in Nederland via ZonOpZorg zelf een deel van hun energie duurzaam op te laten wekken, dragen de crowdfunders hun steentje bij aan een volhoudbare wereld voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. (Groot)ouders kunnen nu letterlijk een zonnepaneel aanschaffen voor hun kind of kleinkind. Bij de tijd dat zij gaan studeren is er zo een mooi duurzaam spaarpotje gegroeid. Zo kan iedereen, ook mensen zonder een eigen geschikt dak voor zonnepanelen, bijdragen aan meer duurzame energie in ons land.
  Op naar 100%

  Peter Boerefijn, directeur van woningcorporatie Habion, eigenaar van 80 zorghuizen, waaronder De Benring: "Ik was geraakt door de woorden van mevrouw Post in De Benring in Voorst. Zij zei: "Jullie moeten ook verder. Jullie willen ook oud worden. Ik vind de vooruitgang fantastisch." Dat geeft maar aan dat niet alleen jong iets over heeft voor oud, maar oud ook voor jong. Dit geeft ons zoveel energie. Op naar het volgende dak. We hebben er al twee op het oog, in Zwolle en Loenen aan de Vecht. Op naar 100% ZonOpZorg in Nederland".

  Momenteel worden de volgende projecten van ZonOpZorg voorbereid en is de voorinschrijving al geopend via www.zonnepanelendelen.nl/project/debenring


ZonnepanelenDelen.nl / Samen investeren in zonne-energie. from ZonnepanelenDelen on Vimeo.

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.