Samen met personeel en bewoners, maken wij in zorghuizen een eigen, actiegerichte verduurzamingsagenda om concrete stappen te kunnen zetten op het gebied van energie, mobiliteit, water, afval en voedsel.
Op dit moment wordt in veel zorghuizen nog heel veel (fossiele) energie verbruikt. In absolute zin, maar ook relatief veel meer dan wij thuis doen. Nederland vergrijst en steeds meer mensen zullen in allerlei vormen van zorghuizen terecht komen (meer en minder zelfstandig). Dit maakt de zorg een belangrijke sector, als je veel energie wilt besparen. Bijkomend voordeel is dat in zorghuizen veel mensen ‘over de vloer komen’, wat het resultaat van veranderingen zichtbaar maakt voor velen. Als je in zorghuizen energiebesparing en vormen van duurzame energie wilt stimuleren, dan is het heel raadzaam dit te doen samen met de bewoners en het personeel. Dan krijg je niet alleen betere resultaten, maar het levert ook veel andere positieve ‘baten’ op die bijdragen aan de opgaven waar de zorg voor staat.

Ontwikkeling VerduurzamingsAgenda

Door op een integrale manier te kijken naar het reilen en zeilen binnen een zorgorganisatie, maken wij samen met personeel en bewoners een verduurzamingsagenda. Deze sluit aan bij de identiteit van de organisatie en de uitdagingen die zich de komende jaren gaan voordoen. Voor ‘s HeerenLoo en Cordaan maakten we een agenda en actieplan ter inspiratie voor actie en ter ondersteuning bij het besluitvormingstraject.


 

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.