Als je anders kijkt, is er nog een zee aan ruimte die we duurzaam kunnen ontwikkelen. Daken, gevels en wegen, maar ook geluidswallen, dijken, daken van schepen en zelfs ondergronds kunnen oppervlakten actief geëxploiteerd worden. Dit is ook heel hard nodig, want onze gebouwen en wegen zorgen samen voor het overgrote deel van de CO2-uitstoot: de belangrijkste veroorzaker van de klimaatverandering. Ook leidt het gebruik van gebouwen en wegen tot de vervuiling van de lucht met schadelijke stoffen ( Nox, PM10, SO2). Niet meer dan logisch dus dat zij ook de oplossingen herbergen!

Duurzame stad

De oppervlakten vervullen nu één functie. Wij willen zoveel mogelijk extra functies tegelijkertijd aan oppervlakten toevoegen door ze te gebruiken voor productie van duurzame energie en voedsel, afvang van CO2 en zuivering van vervuilde lucht (fijnstof, NOx en SO2), wateropvang, tegengaan van hittestress, enzovoorts.
Zo vergroten we op een drastische manier de opbrengsten van de oppervlakten en kunnen we er zelfs geld mee gaan verdienen. We worden onafhankelijker van de stijgende energieprijzen, creëren veel werkgelegenheid en bouwen aan een duurzame stad waar het goed toeven is!

Geïnspireerd en meebouwen? D.O.E.! mee!

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.