Urgenda werkt met allerlei koplopers aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In de bestaande bouw kunnen bijna alle huizen zelf hun energie duurzaam opwekken en stoppen met het gebruik van aardgas. Ook zorginstellingen, universiteiten, fabrieken en kantoren kunnen grote stappen zetten in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2030.

Urgenda helpt met concrete ideeën, acties, netwerk en bruikbare innovaties en werkt samen met personeel, omwonenden, directies en andere betrokkenen. Bijna een derde van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de hele keten in de gebouwde omgeving, dus daar stappen zetten, leidt tot wezenlijk resultaat.

Lees ook het hoofdstuk Anders wonen in ons rapport Nederland 100% op duurzame energie in 2030

Lopende projecten

 • Energieneutrale huizen

  Na de pilot op Texel werkt Urgenda, via haar unieke aanpak, aan het energieneutraal maken van 100 bestaande woningen in de gemeente Zaanstad.
 • energiestrijd_zorghuizen_groepsportret.jpg

  Energiestrijd Zorghuizen

  Tijdens de Energiestrijd strijden zorghuizen in drie wintermaanden om de laagste energierekening.
  Dit levert grote besparingen op.
 • sit

  Zon Op Zorg

  Zonne-energie voor zorghuizen! Een groot dak vol met zonnepanelen, dat klinkt geweldig en ziet er inspirerend uit. Voor zorghuizen is dat vaak moeilijk te organiseren, maar als je samen zo’n project aanpakt, dan kom je uit bij ZonOpZorg.
 • winnaars

  Verduurzaming van de Zorg

  Op dit moment wordt in veel zorghuizen nog heel veel, fossiele, energie verbruikt. Dit maakt de zorg een belangrijke sector, waar veel energie in te besparen valt.
 • Duurzame Oppervlakte Exploitatie

  Door ‘braakliggende' oppervlakten in de bebouwde omgeving slim te benutten kan een rendabele en duurzame exploitatie van oppervlakten worden ontwikkeld.
 • Duurzaam Aanbesteden

  Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is essentieel voor het minimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen in Nederland.
 • bord handtekeningen

  Groene Allianties

  De Groene Allianties staat voor gebiedsontwikkeling naar een duurzamere samenleving door en in samenwerking met verschillende marktpartijen en overheden.
 • Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling

  Op initiatief van het Ministerie van I&M, Stichting Kennis voor Klimaat en Stichting Urgenda is in 2010 het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) opgericht voor een periode van drie jaar.

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal

 • 2014
  1000 woningen worden energieneutraal

 • '15- '30
  Gemiddeld 250.000 woningen per jaar energieneutraal maken

 • 2020
  Nieuwbouw wordt energieneutraal