Jeroen de Haas

CEO Eneco

"Eneco kiest ervoor om 'maximaal in te zetten op duurzaamheid'. Het gaat om veel meer dan alleen investeren in windparken en zuinige centrales. We beginnen bij de gebruiker. Daar is heel veel te halen: isoleren van huizen, nieuwe ketels, verwarming door warmtepompen, aansluiten op het warmtenet."

Peter Molengraaf

CEO, Alliander

“We staan aan de vooravond van een energie-revolutie die ook in onze directe leefomgeving grote veranderingen teweeg zal brengen. Consumenten worden tevens producenten van schone energie. Voor zichzelf, voor de buren, voor een duurzame samenleving. Wij ondersteunen die ontwikkeling met intelligente infrastructuur voor (groen) gas en elektriciteit.”

Peter

Meiny Prins

CEO Priva

"We hebben met elkaar een serieus probleem als we denken dat we de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, energie, voedsel en een groeiende wereldbevolking kunnen aangaan met de oplossingen van de ‘oude’ economie. We kunnen alleen overleven door een duurzame, circulaire economie te bouwen, gebaseerd op groene en schone technologieën. Met het Sustainable Urban Delta-concept laten we zien dat we daarvoor al zo veel in huis hebben!”

 

Peter Bakker

Voorzitter World Business Council for Sustainable Development

"Als het 5 voor 12 was toen Al Gore zijn film lanceerde, hoe laat is het nu dan? De urgentie is helder; laten we actie ondernemen."

Ruud Koornstra

CEO, Tendris

"Laten we aan de slag gaan. De oplossingen zijn beschikbaar, we moeten het willen en het samen uitvoeren. We hebben geen hardware probleem, we hebben een software probleem."

Ruud naar EU

Helga van Leur

Weervrouw

"Duurzaamheid is niet alleen groen. Het heeft alle kleuren van de regenboog! Geel van de zon, blauw van het water, rood van de natuurlijke warmtebronnen, groen van de natuur, etc. Het gaat om hoe je de beschikbare elementen van onze kwetsbare aarde met zijn vele bewoners en gevarieerde economieën benut. Je moet in de breedte denken. Het is eigenlijk een 'way of life'. Juist die kleurrijkheid van duurzaamheid biedt ongelooflijk veel kansen. Laat je elke dag weer inspireren."

pictures/helga van leur.jpg

Maarten Steinbuch

Hoogleraar TU/e Control Systems Technology

"Vanaf 2025 zou iedereen met zero emissie moeten rijden of gereden worden."

 

Thomas Rau

Directeur RAU Architecten en Turntoo

“Ons zijn is tijdelijk; de gevolgen zijn permanent.”

Thomas

Maurits Groen

Mauritsgroen*mgmc & WakaWaka | Nr 1 Trouw Duurzame 100 van 2015

"We weten het en we kunnen het. We weten waar we aan toe zijn: zonder acute en drastische actie loopt de klimaatverandering onontkoombaar en katastrofaal uit de hand. En we kunnen besluiten alle kennis en middelen die we inmiddels hebben ontwikkeld in te zetten om dat te voorkomen en om een duurzaam leefbare en rechtvaardige wereld te scheppen. Gaan we dat doen? Het antwoord op die vraag begint ook bij jou. Kijk vandaag in je spiegel. Wat wil je tegen je kinderen kunnen zeggen -vandaag, en over tien, twintig, dertig jaar?"

Maurits Groen

 

Matthijs Bierman

Directeur Triodos bank

"Bankiers hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat zij met hun financieringsbesluiten van nu richting geven aan hoe de wereld er in de toekomst voor staat. Triodos Bank pleit voor een omslag naar een economie waarin het streven naar maximale duurzaamheid voor iedereen centraal staat, en het niet in eerste instantie gaat om het realiseren van maximale financiële winst. Gelukkig zien steeds meer mensen dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist kunnen versterken. Dat is een goede ontwikkeling die perspectief biedt."


Annemieke Nijhof

Directeur Tauw Group

"Ik ben onverminderd enthousiast over de bijdrage die ingenieursbureaus leveren aan het realiseren van een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Door energie uit afvalwater te halen, duurzame vormen van mobiliteit te bedenken en productiekringlopen van bedrijven te sluiten dragen zij bij aan het sneller duurzaam maken van onze samenleving. Duurzaamheid zit in de genen, ook bij mij."


Paul Bos

Paul Bos / BoerBos TransFormeert (expert kuddegedrag)

"De natuur hier op de boerderij inspireert mij elke dag weer hoe duurzaamheid er uit kan zien. De kringloop in de natuur laat zien dat je niets hoeft te verspillen, dat het afval de groei stimuleert, en dat als je meewerkt met de wetten van de natuur,je daar moeiteloos een oogst uit mag halen."

pictures/Paul Bos.jpg

Pieter van der Gaag

Eigenaar Niet Onverschillig

“A different world is not made by indifferent people”, zegt Henry David Thoreau. De mens heeft eigenhandig een nieuw en instabiel geologisch tijdperk ingeluid: de Antropoceen. Door onze afbraak van onze natuurlijke leefomgeving wordt ons bestaan onzeker. De duurzame toekomst (een pleonasme) die wij nodig hebben wordt nu gemaakt door honderden winkeliers, ondernemers, en zelfs steeds vaker grote bedrijven die ons de keus geven om niet onverschillig in onze behoeften te voorzien. Niet Onverschillig helpt organisaties de toekomst te omarmen."


Anne-Marie Rakhorst

Ondernemer, publicist en eigenaar van Duurzaamheid.nl

"Initiatieven als de Dag van de Duurzaamheid laten zien hoe Nederland zijn expertise en innovatief vermogen kan combineren met daadkracht. Dit is een gouden combinatie die we moeten koesteren. Laten we van duurzaamheid hét exportproduct van Nederland maken. Zo leidt duurzaamheid tot winst. Meervoudige winst zelfs: voor mens, milieu en economie. "

Annemarie Rakhorst

Remco Timmer

Design manager, Philips Design


Aart van Veller

Founding partner Cool Endeavour & Vandebron

"Het is allang niet meer de vraag of, het is slechts de vraag hoe en hoe snel, we de transitie naar een duurzame economie zullen realiseren. Momenteel gaat het alleen veel te langzaam. Vanuit de verschillende ventures onder Cool Endeavour werken we aan de versnelling van die transitie naar een duurzame economie. Daarbij geloven wij in een ondernemende, nieuwe generatie aanpak die uitgaat van (economische) kansen en mogelijkheden ipv doemdenken."

Aart van Veller


Ralien Bekkers

Voormalig jongerenvertegenwoordiger Duurzaamheid naar de VN

 

Ralien Bekkers

Ingrid Zeegers

Former Head of Sustainable Business Development C&A Europe

"In wat voor wereld willen we leven? We hebben alle ideeën, kennis, technologie inmiddels tot onze beschikking om de wereld, haar economiën en industriën en het dagelijkse leven duurzaam vorm te geven. Wat nog alleen nog nodig is, is de moed, het iets verder doordenken van onze keuzes en doorzettingsvermogen om het mogelijk te maken. Dat kunnen we toch?

ingrid

Natasja van den Berg

Partner Tertium, dagvoorzitter en expert duurzaamheid

"Ik ben er heilig van overtuigd dat we op weg zijn naar fossiele brandstof vrije samenleving, een transitie die zijn weerga niet kent. Fantastisch om te zien hoeveel mensen meedoen aan de zoektocht naar hoe die samenleving eruit gaat zien en inspirerende voorbeelden tonen. Mooi om deel te zijn van deze beweging vol praktisch idealisten!"

pictures/natasja-van-den-berg.jpg

Leendert Bikker

Bransoncompany

"Wees niet bang de wereld beter achter te laten dan je haar aantrof."


Max Christern

Journalist, presentator, dagvoorzitter en schrijver.

"Om duurzaamheid van veel woorden naar nog veel meer daden te helpen, is verbinden cruciaal. De Dag van de Duurzaamheid doet dat en brengt mensen en ideeën samen, die door ze te verbinden sterker worden. Daarom een ode aan de Urgenda, de initiatoren van deze duurzaamste dag van het jaar. En op naar veel inspirerende, duurzame projecten zodat we in de toekomst geen dag als deze meer nodig hebben omdat alle dagen van het jaar dan duurzaam zijn."

Max Christern

Pieter Hilhorst

Publicist en oprichter Goede Gieren Fonds (alternatieve aanpak schuldhulp)

"Noodzakelijker kunnen we de verandering niet maken, wel makkelijker. Door een systeem dat kortzichtigheid beloont om te bouwen naar een systeem dat duurzaamheid bevordert"

Pieter Hilhorst

Jan Rotmans

Hoogleraar transitie management en duurzaamheid Erasmus Universiteit Rotterdam

"We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. De wetenschap is het eens, de politiek onmachtig dus, de samenleving moet in opstand komen om het klimaatprobleem op te lossen."

jan

Frans Stokman

Professor Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Universiteit Groningen

pictures/Frans Stokman.jpg

Pier Vellinga

Professor Centrum Water en Klimaat, Alterra, Wageningen Universiteit

"Het kan zoveel beter: ons gebruik van energie en grondstoffen en ons omgaan met de natuur. Urgenda verbindt en versterkt mensen die dat samen willen laten zien.
We ontwikkelen voorbeelden en promoten de resultaten van hoe een circulaire economie, duurzame energie, nieuwe vormen van samenwerking en een beter omgaan met onze omgeving bijdragen aan een betere toekomst.

 

Louise Vet

Director Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) & Professor in Evolutionary Ecology (WUR)

"Integrale duurzaamheid gaat verder dan een energietransitie. Het vereist een geheel andere economie die niet conflicteert met de huishouding van de natuur maar daar juist onderdeel van is. Hoe dat moet? 3,8 miljard jaar R&D op deze planeet leert ons de principes: grondstoffen behouden door kringlopen te sluiten, de zon gebruiken als primaire bron van energie en continuïteit en flexibiliteit creëren door diversiteit. Laten we dankbaar gebruik maken van deze wijsheid."

Louise Vet

Ad van Wijk

Hoogleraar Future Energy Systems TU Delft

"Een duurzame energievoorziening voor iedereen!"

pictures/Ad van Wijk.jpg

Willem Lageweg

Bestuurder, aanjager en verbinder

"Er wordt al jaren gewerkt aan een duurzame en inclusieve economie. Ik heb veel waardering voor iedereen die daarin stappen heeft gezet. De urgentie is echter gigantisch dus de ambities en de impact moeten fors omhoog. Koplopers wijzen ons de weg. Zij moeten maximaal worden gefaciliteerd en door ons allemaal worden ondersteund om te kunnen versnellen en op te schalen. En partijen met ‘fossiel’ gedrag moeten de volle mep gaan betalen voor alle maatschappelijke kosten die zij veroorzaken."

Willem

Ed Nijpels

Voorzitter NLingenieurs

pictures/Ed Nijpels.jpg

Roger Cox

Planet Prosperity Foundation - Auteur Revolutie met recht

"De onduurzaamheid van vandaag raakt ons allemaal. De duurzame samenleving van morgen zullen we daarom samen moeten bouwen. De discussie over wie het voortouw moet nemen en wat de rolverdeling tussen overheid, markt en burger is, kan eenvoudig beslecht worden met het volgende mantra: duurzaamheid vraagt om een kaderstellende overheid, een creatieve markt en een verlangende burger. Zeg het voort."


Jaap Dirkmaat

Voorzitter Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

"We zijn druk doende ons ruimteschip onklaar te maken. Al het gedrag van soorten op aarde is gericht op het overleven van de soort. Bij de mens ontbreekt dit kennelijk. Op de burger wachten is risicovol. De overheid is vrijgesteld om te regeren. Bij haar ligt het voortouw."

pictures/Jaap Dirkmaat.jpg

Marjan Minnesma

Directeur Stichting Urgenda

"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."

Marjan