Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt en een concreet actieplan realiseert zij projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. 

Urgenda, een samentrekking van Urgente Agenda, is in 2007 opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions. De eersteideeën en strategie voor de letterlijke urgente agenda, stonden op de voorpagina van Opinie en Debat van NRC

Lees verder Over Urgenda


Team

mr. drs. Marjan Minnesma MBA

Directeur

"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."

E-mail: marjan.minnesma@urgenda.nl

Marjan

Dennis van Berkel

Klimaatjurist

"Het recht inzetten voor de bescherming van huidige en toekomstige generaties tegen de gevolgen van klimaatverandering – dat is mijn visie en dat is waar ik met Urgenda vol voor ga."

E-mail: dennis.van.berkel@urgenda.nl

Dennis van Berkel

Annelies Bol

Evenementen en Regiotour

"Sinds april 2009 werkzaam bij Urgenda, de actie-organisatie die echt bij mij past!
Ik ben voornamelijk bezig duurzame evenementen te organiseren zoals de Urgenda regiotouren. Doel van zo'n regiotour is om duurzame vooroplopers op te sporen, verbindingen te leggen en kansrijke initiatieven op te schalen. Ook help ik duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij bestaande evenementen zoals Lowlands en de Huishoudbeurs."

E-mail: annelies.bol@urgenda.nl

Sander van Egmond

Projectleider Energie en Klimaat

"Het uitsterven van de ijsbeer is vergeleken met de gevolgen klimaatverandering die ons te wachten staat peanuts. Gelukkig zijn er heel veel oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. De zon geeft meer dan genoeg energie voor al onze wensen. Ook kunnen we veel slimmer en zuiniger omgaan met energie, dat is goed voor het klimaat en de portemonnee. Kortom waar een wil is, is een oplossing."

E-mail: sander.van.egmond@urgenda.nl

Sharona A. Ceha

Projectleider

"Ik ben sinds juni 2010 'De dag van de Duurzaamheid' aan het aanjagen namens Urgenda. Mijn drive in het leven is om er alles aan te doen om de transitie naar een duurzame wereld te versnellen, in beweging te brengen en te ondersteunen. Mijn visie is dat iedereen in de wereld nu en in de toekomst goed zal moeten kunnen leven. Dat er in de ontwikkelingslanden geen chronische honger en armoede heerst en dat alle jongens en meisjes de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dat betekent dat we in de ontwikkelde wereld volop zullen moeten veranderen naar een duurzame levenswijze. Daar wil ik graag bij Urgenda mijn bijdrage aan leveren. Ik houd mij bezig met de transitie in het Onderwijs. "

E-mail: sharona.ceha@urgenda.nl

sharona

Gijs van Wijk

Projectleider energieneutrale woningen / ThuisBaas

“Er is genoeg energie… van de zon, maar niet altijd op de juiste plaats en het juiste tijdstip. Laten we voor de energie die onze woningen nodig hebben nou geen schaarse fossiele grondstoffen verbranden, en zo ook nog een klimaatprobleem veroorzaken. Laten we onze bestaande woningen energieleverend maken. Het kan nu al en het levert ook nog geld op!”

E-mail: gijs.van.wijk@urgenda.nl

Gijs van Wijk

Wigger Verschoor

Projectleider duurzaam gebouwde omgeving / ThuisBaas

“Na jaren in de ruimtelijke ontwikkeling waarin ik concrete slagen heb kunnen maken maar ook tegenslagen heb beleefd in vaak ellenlange processen zonder eind, ben ik beland waar ik moet zijn. Toegevoegde waarde leveren in het snel dichterbij de mens brengen van verduurzamingsmogelijkheden door me in te zetten voor ‘het creeren van zoveel mogelijk transprantie en vertrouwen’. Vanuit dezelfde mens opschalen en meewerken aan een transitie op het vlak van gebieds(her)ontwikkeling staat op mijn niet geheime agenda.”

E-mail: wigger.verschoor@urgenda.nl

Wigger Verschoor

Antoine Maartens

Duurzame Waddeneilanden

" Nergens is er in Nederland zoveel wind en is er zoveel zon als op de Wadden. Als het ergens goed mogelijk is om de transitie naar een non-fossiele energie voorziening te maken is het hier. We weten hoeveel de eilanden verbruiken en weten dus hoeveel we moeten opwekken en moeten besparen. En daar werk ik dan ook aan - gebouw voor gebouw, project voor project. Met meetbare resultaten in projecten met een normale doorlooptijd die zichzelf betalen. De grootste sporten zijn het organiseren van de zak met geld aan het begin van projecten en het beïnvloeden van de bewoners hun spaargeld aan verduurzaming te besteden.
Maar waar een wil is IS EEN WEG."

E-mail: antoine.maartens@urgenda.nl

Antoine Maartens (+31 626 - 160 892)

Christiaan Kuipers

Circulaire Economie

"Binnen en vanuit Urgenda houd ik mij bezig met Circulair economie en het verduurzamen van de zorg(vastgoed). Dit doe ik zowel landelijk als specifiek in Fryslân waar we sinds 2015 zijn gestart met het project Circulair Fryslân. De steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatverandering in onze kortzichtige, fossielekoop, gebruik & dump-economiemotiveert mij iedere dag meer) om met fantastische projecten de circulaire economie dichterbij te brengen. Samen. Zowel in de zorgsector via Zon op Zorg als via Circulair Fryslân in myn Heitelân.”

E-mail: christiaan.kuipers@urgenda.nl

Marja Cottaar

Medewerker Financiën

"Al meer dan 20 jaar werkzaam in wereld van Natuur en Milieu. Al die jaren vooral bezig geweest met regelgeving en generiek beleid. Een logische stap om in deze tijden via andere wegen te gaan voor Nederland sneller duurzaam."

E-mail: marja.cottaar@urgenda.nl


Layla Sawyer

Logistiek The Climate Miles

" Toen ik op de Filippijnen woonde heb ik van dichtbij gezien hoe ernstig de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn. Alle maatregelen die je kunt nemen tegen tyfoons en overstromingen helpen maar tot op een zekere hoogte. Als wij vanuit Nederland iets willen betekenen voor de mensen die nu al lijden onder klimaatverandering, moeten we allereerst iets doen aan onze eigen uitstoot."

E-mail: layla.sawyer@urgenda.nl

 

Associates

Cilian Terwindt

Programma coördinator duurzame gebiedsontwikkeling

"Door slim om te gaan met de bestaande ruimte en voort te bouwen op de aanwezige dynamiek valt er veel te winnen, zowel sociaal, fysiek, ecologisch als economisch. Ik houd ervan om verbindingen te leggen tussen mensen in een gebied (ondernemers, onderwijs, overheid en andere organisaties) en zo samen innovaties tot stand te brengen. Duurzaamheid is het uitgangspunt in ruimtegebruik, qua grondstoffen en energie. Ik organiseer Groene Allianties tussen partijen vanuit het concept van de circulaire economie, van concrete acties op korte termijn naar grotere innovatieve uitdagingen op lange termijn. Dat is vaak complex maar uitdagend en dat levert in meerdere opzichten kwaliteit en energie op!"

E-mail: cilian.terwindt@urgenda.nl

Maria Kolossa

We Love Earth – Communicating Climate, Nature, Life

"De wetenschap is helder. We moeten snel om naar een (circulaire) economie die draait op 100% duurzame energie, willen we onze planeet leefbaar houden voor toekomstige generaties. Ik ben antropoloog-filmmaker en zet mij met veel passie voor oa Urgenda in om bij te dragen aan deze omslag!"

E-mail: maria@WeLoveEarth.org

www.WeLoveEarth.org

Liset Meddens

Coördinator Fossil Free NL

"Het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving is hard nodig. Een nieuwe economie waarbij welzijn weer voorop staat in plaats van welvaart. Waarbij geld niet een doel op zichzelf is, maar een middel. Waarbij rijkdom eerlijk verdeeld wordt en we met respect met de natuur omgaan. Dat is een samenleving waarin ik wil leven.

Ik geloof dat de transitie van huidige fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, decentrale energie opwekking daarvoor kan zorgen. Daarom ben ik aan de slag als coördinator van de campagne Fossil Free NL, waarbij we instellingen oproepen hun investeringen terug te trekken uit de fossiele industrie. Deze campagne is onderdeel van een snel groeiende mondiale beweging van studenten, vrijwilligers en actieve burgers die hun instituties tot verantwoording roepen en op die manier de transitie naar een duurzame samenleving versnellen."

E-mail: liset@350.org

Liset Meddens

 

Sandra van Kampen

De Schaal van Kampen - Duurzaam voedsel

Voorheen vanuit Urgenda en nu vanuit mijn eigen bedrijf De schaal van Kampen, werk ik aan versnelling van de voedseltransitie. Ik organiseer masterclasses voor professionals, adviseer overheden, bedrijven, boeren, producenten en consumentencollectieven en help waar mogelijk met opschalen van beloftevolle innovaties. Waar ik kom creëer ik beweging, leg waardevolle verbindingen.
Mijn missie: een voedselketen die eerlijk is voor iedereen, en niet slechts voor een handjevol met spelers.

E-mail: Sandra@deschaalvankampen.nl

www.deschaalvankampen.nl

 

Auke Hoekstra

Duurzame mobiliteit en Smart Grids

“Nederland (en de wereld) sneller duurzaam maken. Daar ga ik voor, net als Urgenda. Bijvoorbeeld door de weg vrij te maken voor elektrische auto’s: dan hoeven we niet meer de helft van de olie die we produceren te verbranden om van A naar B te gaan. Of door te helpen bij de realisatie van slimme elektriciteitsnetwerken die autobatterijen gebruiken om de weg vrij te maken voor meer zon en wind. Ik geloof dat het belangrijk is om wetenschappelijke kennis optimaal in te zetten en om partijen bij elkaar te brengen. Daarom geef ik presentaties en workshops, zet ik projecten op en werk ik als strategisch adviseur voor de TU Delft, TU Eindhoven, ElaadNL en Alliander.”

E-mail: auke@aukehoekstra.nl


Bestuur


prof. dr. ir. Pier Vellinga

Voorzitter
"Het kan zoveel beter: ons gebruik van energie en grondstoffen en ons omgaan met de natuur. Urgenda verbindt en versterkt mensen die dat samen willen laten zien.
We ontwikkelen voorbeelden en promoten de resultaten van hoe een circulaire economie, duurzame energie, nieuwe vormen van samenwerking en een beter omgaan met onze omgeving bijdragen aan een betere toekomst.

Jan Willem Baud

Penningmeester
Jan Willem Baud

Ralien Bekkers

Secretaris
Ralien Bekkers

 

Jan Rotmans

Erevoorzitter en mede-oprichter
Hoogleraar transitie management en duurzaamheid Erasmus Universiteit Rotterdam

"Er zal in Nederland de komende 50 jaar meer veranderen dan de afgelopen 500 jaar. We gaan anders wonen, werken, eten, recreëren en reizen"

jan