Waarom weten we zeker dat klimaatverandering plaatsvindt?

Het staat onomstotelijk vast dat het klimaat sinds de industriële revolutie in hoog tempo is veranderd. De sterkste aanwijzing voor het veranderende klimaat is het stijgen van de gemiddelde temperatuur op Aarde. Deze temperatuur wordt sinds ongeveer 1880 bijgehouden. Het Nederlandse KNMI is één van de instituten die temperatuurmetingen uitvoert en analyseert op langetermijn trends. Naast metingen op de grond kan de temperatuur sinds 1978 ook vanuit satellieten worden gemonitord.

Op basis van alle beschikbare metingen is vastgesteld dat sinds de industriële revolutie de gemiddelde temperatuur op Aarde met 0,85 graden is toegenomen. Niet alleen de temperatuur boven land, maar ook de temperatuur van de zee en de troposfeer zijn gestegen.

MEER AANWIJZINGEN

Naast deze temperatuurstijging zijn er veel andere aanwijzingen die duiden op een opwarmend klimaat. Zo zijn sinds 1850 de gletsjers wereldwijd met gemiddeld 1500 meter geslonken, smelten de ijskappen op Antarctica en Groenland, is het volume van het zomerzee-ijs op de Noordpool sinds 1979 met 80% verminderd en is de zeespiegel sinds 1880 met meer dan 20 cm gestegen.

Andere verschijnselen die op het bestaan van klimaatverandering wijzen zijn het stijgen van de luchtvochtigheid in de atmosfeer, het vervroegen van de lente met ongeveer een week sinds 1980 en het opschuiven van de boomgrens en migratie van dieren naar het noorden en bergopwaarts.