ACTIEPLAN 2030

Het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt! bevat ook een actieplan. Hierin staat per thema beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken. Er is per thema een agenda gemaakt om zelf mee aan de slag te gaan.

Dit is het Actieplan 2030 uit het Visierapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt! Het rapport geeft een visie op een volledig duurzame energievoorziening in 2030. Het laat zien hoe we daar kunnen komen en welke stappen daartoe gezet kunnen worden. Het actieplan bevat de praktische invulling van het rapport.

In het Actieplan 2030 staat voor elk van de vijf thema’s – wonen, mobiliteit, voedsel, produceren en energie opwekken – beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken. Dat geldt voor heel Nederland en voor iedereen individueel. Wat kan ik doen? geeft aan waarmee we allemaal zelf aan de slag kunnen.

Klik op de afbeeldingen om deze te downloaden en stap voor stap te kunnen werken aan een duurzaam Nederland.