Thema introductie

Hier de intro tekst hier de intro tekst Hier de intro tekst hier de intro tekst Hier de intro tekst hier de intro tekst Hier de intro tekst hier de intro tekst Hier de intro tekst hier de intro tekst

Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst

Hier de tekst hier de tekst hier de tekst Hier de tekst hier de tekst hier de tekst

 

Lopende projecten

Climate Cases

De winst in de klimaatzaak van Urgenda is nog altijd uniek in de wereld. De zaak heeft overal mensen geïnspireerd om ook in actie te komen tegen hun overheid, die onvoldoende tegen klimaatverandering onderneemt, of tegen vervuilende bedrijven.

Klimaatvragen

Antwoorden op klimaatvragen. Voor veel mensen staat klimaatverandering ver van hun bed. Toch zijn de gevolgen ervan al voelbaar en zullen die nog veel ingrijpender worden wanneer we niet snel actie ondernemen.

Klimaatzaak

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% hebben verminderd ten opzichte van 1990. De Hoge Raad heeft dit op 20 december 2019 bevestigd. Op 24 juni 2015 was de eerste uitspraak in de Klimaatzaak door de rechter waarna deze in Hoger Beroep op 9 oktober 2018 ook in stand werd gehouden.

Toevoeging tekst video met eventuele link

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal