WAAROM VERZUREN DE OCEANEN?

Ongeveer een derde van de CO2 die we uitstoten wordt door de oceanen opgenomen. Als CO2 oplost in water vormt het een zwak zuur, genaamd koolzuur. Daardoor worden de oceanen zuurder: de zuurgraad neemt toe en de ‘pH-waarde‘ (een maat om de zuurgraad uit te drukken) daalt. Sinds de industriële revolutie is de zuurgraad van de oceanen met 30% gestegen. De afgelopen decennia steeg de zuurgraad van de oceanen 100 keer sneller dan in de laatste 55 miljoen jaar is voorgekomen. Als we niets doen tegen klimaatverandering zal de verzuring tegen het einde van deze eeuw met 150% kunnen zijn toegenomen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dat zou de grootste en snelste verzuring zijn die de oceanen hebben meegemaakt in meer dan 300 miljoen jaar.

Oceaanverzuring heeft grote gevolgen voor het leven onder water. Het zuurdere water zorgt ervoor dat koralen, schelpdieren en andere wezens moeilijker of langzamer groeien, misvormd raken, of dat zelfs hun skeletten oplossen. Er zijn ook gevolgen voor onder andere de werking van maritieme ecosystemen, visserijen, voedselzekerheid, bescherming van kustgebieden, en toerisme. Alleen al de kosten van productieverlies van weekdieren (bijvoorbeeld mosselen) door oceaanverzuring zal tegen het eind van deze eeuw tegen de 100 miljard dollar kunnen lopen.

De National Resources Defense Council maakte een goede video over deze gevolgen van oceaanverzuring.