WAAROM IS DE GRENS VOOR GEVAARLIJKE KLIMAATVERANDERING GESTELD OP 2 GRADEN OPWARMING?

In 1992 hebben de landen van de Verenigde Naties afgesproken dat gevaarlijke klimaatverandering (in de woorden van het VN klimaatverdrag: ‘dangerous anthropogenic interference’) voorkomen moet worden. Zowel de wetenschappers van het IPCC als alle bij het VN-verdrag aangesloten landen hebben bepaald dat de grens voor gevaarlijke klimaatverandering in ieder geval bij 2 graden opwarming ligt. Daarbij is de optie open gelaten dat 1,5 graden mogelijk een betere grens is. Een aantal recente onderzoeken heeft namelijk uitgewezen dat gevaarlijke en onomkeerbare gevolgen van opwarming zich al eerder dan bij 2 graden opwarming voordoen en dat die grens dus eigenlijk te hoog is. Op dit moment is de Aarde al met 0,85 graden opgewarmd sinds het pre-industriële tijdperk.

Wanneer we op de huidige voet doorgaan, dan hebben we al in 2034 voldoende CO2 uitgestoten om de grens van 2 graden te doorbreken. Volgens wetenschappers zal de Aarde met 2 graden Celsius opwarmen bij een CO2-concentratie in de atmosfeer van rond de 450 parts per million (ppm). Inmiddels kwam de CO2-concentratie in het voorjaar van 2013 voor het eerst boven de 400 ppm. De laatste keer dat de concentratie zo hoog was is zo’n 3 miljoen jaar geleden, toen er kamelen in noordelijk Canada rondliepen.