Willem Lageweg
Kwartiermaker transitiecoalitie voedsel
 

“Er wordt al jaren gewerkt aan een duurzame en inclusieve economie. Ik heb veel waardering voor iedereen die daarin stappen heeft gezet. De urgentie is echter gigantisch dus de ambities en de impact moeten fors omhoog. Koplopers wijzen ons de weg. Zij moeten maximaal worden gefaciliteerd en door ons allemaal worden ondersteund om te kunnen versnellen en op te schalen. En partijen met ‘fossiel’ gedrag moeten de volle mep gaan betalen voor alle maatschappelijke kosten die zij veroorzaken.”