“We hebben met elkaar een serieus probleem als we denken dat we de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, energie, voedsel en een groeiende wereldbevolking kunnen aangaan met de oplossingen van de ‘oude’ economie. We kunnen alleen overleven door een duurzame, circulaire economie te bouwen, gebaseerd op groene en schone technologieën. Met het Sustainable Urban Delta-concept laten we zien dat we daarvoor al zo veel in huis hebben!”