Max Christern
Journalist, presentator, dagvoorzitter en schrijver
 

“Om duurzaamheid van veel woorden naar nog veel meer daden te helpen, is verbinden cruciaal. De Dag van de Duurzaamheid doet dat en brengt mensen en ideeën samen, die door ze te verbinden sterker worden. Daarom een ode aan de Urgenda, de initiatoren van de duurzaamste dag van het jaar. En op naar veel inspirerende, duurzame projecten zodat we in de toekomst geen dag als deze meer nodig hebben omdat alle dagen van het jaar dan duurzaam zijn.”