Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank
 

“Bankiers hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat zij met hun financieringsbesluiten van nu richting geven aan hoe de wereld er in de toekomst voor staat. Triodos Bank pleit voor een omslag naar een economie waarin het streven naar maximale duurzaamheid voor iedereen centraal staat, en het niet in eerste instantie gaat om het realiseren van maximale financiële winst. Gelukkig zien steeds meer mensen dat financieel en maatschappelijk rendement niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist kunnen versterken. Dat is een goede ontwikkeling die perspectief biedt.”