Marten Imelman
Groningen
 

“Duurzaamheid is het middel om de continuïteit van onze samenleving en planeet te waarborgen. Daarom wil ik graag op dit gebied mensen en organisaties met elkaar verbinden en helpen ontwikkelen. Met name het MKB heeft mijn interesse. Dus ik richt mij vooral op dat punt uit de actielijst van Urgenda. Ook omdat ik geloof dat het MKB een cruciale rol kan spelen bij de verduurzaming van onze samenleving en economie. Daarom ondersteun ik MKB-ers bij het realiseren van hun duurzame ambities. Hiervoor heb ik samen met mijn compagnon Duurzom (de Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij) opgezet.”