“De eerste bewoners van de Noordoostpolder werden streng geselecteerd. Ze moesten sterk zijn en gemeenschapszin hebben. Ondernemend zijn. Het lef hebben om helemaal opnieuw te beginnen. Dat was in de jaren vijftig. “We zijn altijd een gemeenschap van pioniers gebleven”, aldus Hubèr Buijsman, die met zijn buurtteam heel zijn dorp Marknesse op de been heeft gekregen om samen te werken aan verduurzaming. www.buurkracht.nl/marknesse

Het woord duurzaamheid is een vrij algemeen begrip. Ik praat liever over een toekomst bestendige leefomgeving waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we samenwerken en kunnen genieten. Met marknesse Duurzaam proberen we alle elementen door middel van projecten te laten zien wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid.

Op alle thema’s zijn we actief. Wonen, werken, ondernemen, leven, ontspanning, voedsel en energie. We willen een proeftuin zijn voor Flevoland en ons enthousiasme doorgeven aan de toekomstige generaties. Een proeftuin waarin we willen laten zien dat fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn en de energie voorziening zelf ter de hand nemen.”