“Het is inmiddels wel duidelijk dat onze huidige lineaire economie niet houdbaar is. Het is heel logisch dat eindige grondstoffen opmaken en weggooien, op termijn minder efficiënt is dan hernieuwbare grondstoffen gebruiken en afval hergebruiken. Dit biedt kansen voor bedrijven die werken aan nieuwe technologieën en business modellen. Met ons bedrijf Huiberts & Keller zijn we gespecialiseerd in business development en financiering voor duurzame innovaties. We helpen u graag om de kansen die de circulaire revolutie biedt te benutten en een toekomstbestendige groei te realiseren.