“Ik heb een natuurlijke drive om dingen mooier en effectiever te maken en dat geldt met name voor zaken die onze leefomgeving aangaan. Of het nu een idee is van iemand of een probleem dat moet worden opgelost, ik kies altijd zoveel mogelijk voor een integrale aanpak door actief verbinding te zoeken met andere partijen.

Dat gaat niet vanzelf. Ik heb gemerkt dat mensen door samenwerking en inspiratie geweldige resultaten tot stand brengen. Ik denk overigens dat een echte transitie zich niet laat opleggen (door de overheid of andere partijen met een zeker belang) maar dat een dergelijke verandering van onderop moet komen.

Die intrinsiek gemotiveerde burgers en ondernemers, die vormen de motor en laten zien dat het kan! Vanuit Urgenda en Duurzom wil ik deze koplopers met elkaar in verbinding brengen en door kruisbestuiving de duurzame ontwikkeling in Drenthe (en daarbuiten!) in een versnelling te brengen.

Verder ben ik bezig als adviseur met het realiseren van groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen. Daarnaast faciliteer ik dorpen met het uit laten groeien van hun duurzame wensen en ideeën tot concrete resultaten.

Kortom, genoeg acties om aan duurzaamheid op een leuke en zinvolle manier handen en voeten te geven.”

Telefoon: 06-54956309