“Hoe maak jij verschil in de netwerken waarin je je beweegt – en hoe maken die netwerken verschil voor de samenleving? Vice versa: hoe brengen we mensen en organisaties rondom maatschappelijke vraagstukken in beweging? Die vragen vertaal ik naar de praktijk van alledag. Ik geloof in het verbinden van milieuvraagstukken aan sociale en economische uitdagingen. Alleen dan kan een innovatie landen en een systeem daadwerkelijk transformeren. Maar dat gebeurt pas als mensen zich aan elkaar verbinden, hun energie en verlangens met elkaar delen en hun kracht in zetten voor de toekomst.

Na jarenlang als adviseur milieucommunicatie te hebben gewerkt, vond ik mijn plek als zelfstandig projectontwikkelaar, begeleider van betekenisvolle ontmoetingen (Meetings that Matter) en verbinder/netwerker. Duurzame ontwikkeling, verandermanagement, kwaliteitsverbetering, participatie en persoonlijk leiderschap zijn voor mij de bouwstenen van échte welvaart.

In mijn eigen bedrijf Met Waarde initieer en begeleid ik projecten waarin die verbindingen worden gelegd en oude routines worden doorbroken. Speels, gedreven, concreet. Dat zie ik ook bij Urgenda: groot denken, praktisch en daadwerkelijk handelen. Ik wil graag in de provincie Utrecht bijdragen meer versnelling en verbinding van dergelijke initiatieven.”