“Het is misschien geen aanbeveling, maar ik voel me zo langzamerhand wel een veteraan op het gebied van duurzame ontwikkeling. Sinds ik in 1990 het initiatief nam voor het Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling heb ik veel initiatieven, trends en nieuwe concepten langs zien komen. Met beide voeten in de Zeeuwse klei heb ik (samen met partners) sindsdien een reeks concrete projecten ontwikkeld (campagne Fiets naar je werk, Zon op School, Zeeuwse Atlas voor Duurzaamheid, Zonnebootrace, duurzaamheiddebatten en filmpremières, Klimaatweek, Zeeuws Klimaatfonds, etc.). Met zo nu en dan een uitstapje, zoals het duurzame ontwikkelingsverdrag met Bhutan en het Umoja-project van Bløf. Vanaf 2008 werk ik vanuit AdFair verder aan maatschappelijke projectontwikkeling (zoals rond ‘duurzame dorpen’) en nieuwe businessmodellen voor duurzame energie.
Duurzame ontwikkeling is in de kern een verdelingsvraagstuk. Daarmee is het eerder een sociaal en politiek vraagstuk dan een technologische uitdaging. Een sterke kopgroep (Urgenda) laat het peloton sneller rijden.”