Wytze Kuijper
Gelderland
 

“Ik ben schrijvend, docerend en ondernemend actief als vrijdenkend planoloog bij gebiedsontwikkeling, stadsontwikkeling en specialistische vastgoed concepten voor bestaande bouw. Door een integrale benadering van duurzame ontwikkeling, kunnen we nieuwe processen, structuren, en producten ontwerpen, die waarden toevoegen aan het welzijn van mensen en ecologische systemen. Inspireren, verbinden, creëren zijn de belangrijke ingrediënten voor draagvlak en commitment en om uitvoer te bewerkstelligen. Kijken en denken vanuit water, voedsel, afval, energie, mobiliteit, psycho-goegrafie en ICT om tot nieuwe inzichten te komen. De kijk op de toekomst deel ik met URGENDA en zie een versterkend en aanvullend belang in de urgentie en realisatie hiervan.”