Meehelpen om de verduurzaming van de landbouw te versnellen. Dat wil ik wel. Met mijn ervaring – we hebben een akkerbouwbedrijf – weet ik dat boeren liever zelf uitzoeken hoe ze hun bedrijf verduurzamen. Niet afwachten welke nieuwe regels er komen, maar bij elkaar kijken...

Bij ThuisBaas/Urgenda zet ik mijn jarenlange ervaring in als technisch adviseur. Sinds 1979 ben ik actief in de zonne-energie sector. Aanvankelijk met productontwikkeling en productie van zonneboilers en later ook actief in zon PV en warmtepompen onder de naam ZEN. Altijd met veel energie mijn eigen...

"I've been involved in Urgenda's activities since 2008. Nice to see that a lot has changed in those 12 years. I am happy to contribute in a positive way to this sustainable transition. As a leader in innovation and sustainability, there is always a lot...

"Het kan zoveel beter: ons gebruik van energie en grondstoffen en ons omgaan met de natuur. Urgenda verbindt en versterkt mensen die dat samen willen laten zien. We ontwikkelen voorbeelden en promoten de resultaten van hoe een circulaire economie, duurzame energie, nieuwe vormen van samenwerking...

“Nederland (en de wereld) sneller duurzaam maken. Daar ga ik voor, net als Urgenda. Bijvoorbeeld door de weg vrij te maken voor elektrische auto’s: dan hoeven we niet meer de helft van de olie die we produceren te verbranden om van A naar B te...

“Genoeg goede voornemens, nu gaan we echt wat doen! Je huis energieneutraal maken, is nu al haalbaar en betaalbaar. Daarnaast blijf op zoek naar nog betere oplossingen, bijvoorbeeld voor opslag van warmte en elektriciteit!”...

'Werken in het Waddengebied is voor mij telkens een soort thuiskomen. Ik heb ooit op Vlieland leren fietsen en later zeilde ik van west naar oost in open boten op de Waddenzee waar ik de kracht van de getijden ervoer. Ik woon in Edam in een...

“De eerste bewoners van de Noordoostpolder werden streng geselecteerd. Ze moesten sterk zijn en gemeenschapszin hebben. Ondernemend zijn. Het lef hebben om helemaal opnieuw te beginnen. Dat was in de jaren vijftig. “We zijn altijd een gemeenschap van pioniers gebleven”, aldus Hubèr Buijsman, die met...

“Verbinding en synergie. Vanuit mijn perspectief cruciaal voor succesvolle transities.Het eigenbelang is nu gediend door de 'stap' te maken naar het samenwerken aan gemeenschappelijke belangen en doelen.Dat betekent niet alleen de technologie en instituties in ogenschouw nemen. Maar ook de dimensies van het proces -...