"Het kan zoveel beter: ons gebruik van energie en grondstoffen en ons omgaan met de natuur. Urgenda verbindt en versterkt mensen die dat samen willen laten zien. We ontwikkelen voorbeelden en promoten de resultaten van hoe een circulaire economie, duurzame energie, nieuwe vormen van samenwerking...

“Ik wil nu meewerken om de energietransitie te versnellen voor het te laat is. Urgenda geeft me de energie om er vol voor te gaan. Op dit moment ondersteun ik de Grootouders voor het Klimaat en ben ik bezig statushouders op te leiden tot zonnepaneleninstallateurs”....

“Nederland (en de wereld) sneller duurzaam maken. Daar ga ik voor, net als Urgenda. Bijvoorbeeld door de weg vrij te maken voor elektrische auto’s: dan hoeven we niet meer de helft van de olie die we produceren te verbranden om van A naar B te...

“Genoeg goede voornemens, nu gaan we echt wat doen! Je huis energieneutraal maken, is nu al haalbaar en betaalbaar. Daarnaast blijf op zoek naar nog betere oplossingen, bijvoorbeeld voor opslag van warmte en elektriciteit!”...

'Werken in het Waddengebied is voor mij telkens een soort thuiskomen. Ik heb ooit op Vlieland leren fietsen en later zeilde ik van west naar oost in open boten op de Waddenzee waar ik de kracht van de getijden ervoer. Ik woon in Edam in een...

“De eerste bewoners van de Noordoostpolder werden streng geselecteerd. Ze moesten sterk zijn en gemeenschapszin hebben. Ondernemend zijn. Het lef hebben om helemaal opnieuw te beginnen. Dat was in de jaren vijftig. “We zijn altijd een gemeenschap van pioniers gebleven”, aldus Hubèr Buijsman, die met...

“Verbinding en synergie. Vanuit mijn perspectief cruciaal voor succesvolle transities.Het eigenbelang is nu gediend door de 'stap' te maken naar het samenwerken aan gemeenschappelijke belangen en doelen.Dat betekent niet alleen de technologie en instituties in ogenschouw nemen. Maar ook de dimensies van het proces -...

“Vrijwel iedereen denkt bij duurzaamheid meteen aan duurzame energie. Ik ook! Zelf heb ik 120 zonnepalen op het dak van een stal. Maar ik leg daarbij graag uit, dat er veel meer is onder die zon. Duurzaamheid gaat over de balans tussen people, planet en...

“Het is inmiddels wel duidelijk dat onze huidige lineaire economie niet houdbaar is. Het is heel logisch dat eindige grondstoffen opmaken en weggooien, op termijn minder efficiënt is dan hernieuwbare grondstoffen gebruiken en afval hergebruiken. Dit biedt kansen voor bedrijven die werken aan nieuwe technologieën...