Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

2 uren geleden
Den Bosch legt gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat aan banden. Wie volgt?! https://t.co/xzPtUcfYbW https://t.co/YjR3uNXeVy urgenda photo
2 uren geleden
We werken met prof Eddy Smid van @WUR en andere consortiumpartners aan een wereldprimeur: Natuurlijke vitamine B12 die groeit in een 100% plantaardig product! https://t.co/UnBMK9D6kP
1 dag geleden
De BBC brengt de klimaatverandering voor ons in 7 grafieken in beeld. Lees het hier: https://t.co/WWjzn0chKs
1 dag geleden
Bespaartip: zet uw CV uit wanneer het warm wordt. Anders gaat uw CV 's ochtends vroeg eventjes automatisch aan, terwijl er daarna volop (gratis) zonnewarmte is. Effect: gisteren in NL 3 mln m3 onnodig aardgas verbruik. Geldt ook voor warmtenetten en warmtepompen! #grafiekvandedag https://t.co/Xz5iq8jOGo urgenda photo
2 dagen geleden
“A global transition to 100% renewable energy across all sectors — power, heat, transport, and desalination before 2050 — is feasible.” In fact, the authors say it could be done quicker than that. https://t.co/V6EQLOqLE3
3 dagen geleden
Later this month, NL govt will announce its additional measures to comply with the 2015 climate verdict, in the @urgenda case, in which the judge ordered govt to reach 25% emission reduction by 2020. Should be quite an impressive package: we were only at -13% in 2017.

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven