Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

🌳 Kom bomen redden met @PartijvdDieren!
Zaterdag 4 februari in Heemstede
🌱 groen
♻️ circulair
🌡️ goed voor klimaat
🐝 én biodiversiteit
Alle info vind je hier 👉🏾 https://t.co/TxZgJhjtY0

Sluit je aan bij #TeamPlanet 🌎
@MeerbomenN @urgenda @PvdD_AGV @PvdDHHNK, @pvddnh https://t.co/9uKk1EbAlf
urgenda photo
De meeste bomen sterven ongezien, maar een landelijke campagne zet ze in het zonnetje: ‘We hebben een miljoen bomen en struiken gered’ @delimburger
https://t.co/DgWBhGOozx
Shell boekt recordwinst van 42,3 miljard dollar en profiteert van de hoge olie- en gas prijzen door de oorlog in Oekraïne. Oliebedrijven halen woekerwinsten over de rug van de consument en vullen de zakken van aandeelhouders. Is dit moreel nog acceptabel? https://t.co/F1AtjS5zI4
Vorig jaar bijna 100.000 warmtepompen geplaatst - een groei van 37% in 1 jaar https://t.co/ZPLNXD4KXc via @NOS
Als Nederland de klimaatdoelen wil halen, moeten er niet alleen windmolens worden gebouwd en warmtepompen geplaatst, maar moeten burgers en bedrijven ook stoppen met investeren in fossiele technologie. Vaak eerder dan gedacht https://t.co/s6mNJPp4z1
Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd, rookt en lekt vanaf eerste dag 'aan alle kanten'.

https://t.co/jWOKKhhHEY

Historie is geschreven: De Urgenda-Klimaatzaak

VIDEO

Het vonnis is definitief

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Zie voor meer info: persbericht
Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Publicaties

Visierapport 2030

Urgenda’s visie- en actierapport, 3e editie 2019, laat zien dat en hoe we veel sneller kunnen omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. De visie is onderbouwd met veel cijfers en geeft ook een concreet stappenplan per sector. Ontwrichtende klimaatverandering zou ook als crisis behandeld moeten worden. In dit rapport laat Urgenda zien wat we dan moeten doen. Het kan. Als je het wilt!

Samen Sneller Duurzaam

De Samen Sneller Duurzaam site staat vol met producten en diensten waarmee je jouw leef- & werkomgeving kan verduurzamen. Zie wat er al mogelijk is om aan de slag te gaan. Het kan als je het wilt. Op de site kun je de tips verzamelen die je snel wilt terugvinden. Ook kun je ze makkelijk delen met anderen en ze daarmee ook inspireren.

ikwilgasvrij.nl

Met Thuisbaas hebben we sinds 2012 honderden particuliere woningen en appartementen aardgasvrij gemaakt. Kennis en ervaringen delen is essentieel in deze tijd waarin we willen en moeten versnellen. De site ikwilgasvrij.nl, het expertisecentrum voor duurzaam wonen, neemt bezoekers mee in de vier benodigde stappen: besparen, elektrificeren, opwekken en financieren.

Actuele projecten

DUINWIJCK VLIELAND AARDGASVRIJ

Op innovatieve wijze gaan 39 woningen op Vlieland van het aardgas af. Via zonnecollectoren wordt warmte opgeslagen in een ondergronds bassin van 2 miljoen liter water. In de winter wordt de warmte weer geoogst.

1001 HECTARE KRUIDENRIJK GRASLAND

Crowdfundingsactie voor melkveehouders die willen experimenteren met kruidenrijk grasland. Goed voor koe, biodiversiteit en klimaat.

ZET 'M OP 60

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO₂. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche.

MEERBOMEN.NU

Een miljoen bomen planten in één plantseizoen. Het kan als genoeg mensen meehelpen! Samen met jou verzamelen we het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden en planten die weer op andere plekken, zoals bij boeren.

Onze initiatieven