Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

Wil je weten hoe #TheProteinBrewery eiwitten (proteïne) wint uit gewassen? Luister het nu in de podcast waarin Wim de Laat vertelt hoe zijn bruisend en sterk groeiende bedrijf een grote rol wil spelen in de eiwittransitie.
#eiwittransitie #proteinbrewery
https://t.co/8ZLr8Gf4Wo
De huidige opwarming van de aarde met zo'n 1.1°C maakt dat het voorkomen van extreme hittegolven in India en Pakistan nu al 100 keer waarschijnlijker is dan in het pre-industriële tijdperk.
https://t.co/veEbB42xfK
In een nieuwe studie concludeerden wetenschappers dat de gemiddelde levensduur van tropische bomen in Noord-Queensland de afgelopen 35 jaar met ongeveer de helft is verminderd.
https://t.co/PrTEA0YwKG
Nieuws | Terwijl fossiele energiebronnen internationaal in de ban gaan, worden er gloednieuwe sluizen en vaarwegen gebouwd voor het vervoer van grote hoeveelheden kolen en olie @DeGroene @trouw @VersBeton
https://t.co/UWM0GcAFX7
Gelderland verduurzaamt sociale huurwoningen. Met onze steun gaan 5.700 sociale huurwoningen 3 labels omhoog in energieklasse. En de woningen worden aangepast voor een aansluiting op het warmtenet. De woonlasten stijgen niet. Lees meer👉 https://t.co/14Jz7GlLTN
#wonen #duurzaam https://t.co/rUUs5v4qBW
urgenda photo

Historie is geschreven: De Urgenda-Klimaatzaak

VIDEO

Het vonnis is definitief

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Zie voor meer info: persbericht
Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Publicaties

Visierapport 2030

Urgenda’s visie- en actierapport, 3e editie 2019, laat zien dat en hoe we veel sneller kunnen omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. De visie is onderbouwd met veel cijfers en geeft ook een concreet stappenplan per sector. Ontwrichtende klimaatverandering zou ook als crisis behandeld moeten worden. In dit rapport laat Urgenda zien wat we dan moeten doen. Het kan. Als je het wilt!

Samen Sneller Duurzaam

De Samen Sneller Duurzaam site staat vol met producten en diensten waarmee je jouw leef- & werkomgeving kan verduurzamen. Zie wat er al mogelijk is om aan de slag te gaan. Het kan als je het wilt. Op de site kun je de tips verzamelen die je snel wilt terugvinden. Ook kun je ze makkelijk delen met anderen en ze daarmee ook inspireren.

RES: Tussen kolen & Parijs

Aan 30 energieregio’s de uitdaging om een Regionale Energiestrategie (RES) te formuleren om aan het Klimaatakkoord te voldoen. In de gids ‘Tussen kolen & Parijs’ draagt Urgenda tientallen oplossingen mét draagvlak aan, waarmee de RES’en veel meer duurzame energie kunnen opwekken dan de gevraagde 35 TWH. Er kan veel meer dan je denkt!

Actuele projecten

DUINWIJCK VLIELAND AARDGASVRIJ

Op innovatieve wijze gaan 39 woningen op Vlieland van het aardgas af. Via zonnecollectoren wordt warmte opgeslagen in een ondergronds bassin van 2 miljoen liter water. In de winter wordt de warmte weer geoogst.

1001 HECTARE KRUIDENRIJK GRASLAND

Crowdfundingsactie voor melkveehouders die willen experimenteren met kruidenrijk grasland. Goed voor koe, biodiversiteit en klimaat.

ZET 'M OP 60

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO₂. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche.

MEERBOMEN.NU

Een miljoen bomen planten in één plantseizoen. Het kan als genoeg mensen meehelpen! Samen met jou verzamelen we het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden en planten die weer op andere plekken, zoals bij boeren.

Onze initiatieven