Bos Battle

CO2 uit de lucht halen als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan.  Dat is het uitgangspunt van het nieuwe initiatief van Urgenda.

De Gelderse Bos Battle: 175.000 bomen 

Urgenda start in 2019 de Bos Battle in Gelderland en zet daarmee een eerste stap om CO2 uit de lucht te halen, als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een oplossing voor twee dringende problemen: klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Bossen herbergen tal van diersoorten, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Bomenranden kunnen akkerlanden verrijken en de biodiversiteit terugbrengen.

Urgenda daagt gemeenten, bedrijven, boeren, energiecoöperaties, scholen en burgers uit om mee te doen: welke gemeente gaat het meest voor groen?

De Bos Battle

Tijdens de Urgenda Regiotour Gelderland op 8-9-10 mei worden de meest ambitieuze en innovatieve plannen gepresenteerd aan de pers en een groene jury.

Doe mee! Stuur Urgenda uw bosplan met daarin:

  • Wethouders: zoek 10 hectare in uw gemeente voor bomen. Welke gemeente biedt zelfs meer? Of zoek ruimte voor 35.000 bomen. Denk aan industrieterreinen, grasstroken, rondom woonwijken en langs (water)wegen.
  • Gemeenten, bedrijven, scholen, coöperaties: Stuur ons de leukste en meest ambitieuze groenplannen: van vlinderbossen op het schoolplein, bedrijfspanden met groene daken, groene industrieterreinen, een windmolenbos, hennephuizen en hennepteelt, hulp voor koolstofboeren, bijenlinten, noem maar op.
  • Boeren, wilt u akkerranden, houtwallen, heggen of een boomgaard? Neem contact op.
  • Wilt u als bedrijf uw uitstoot compenseren door groenprojecten te ondersteunen, ook dat horen wij graag.

Iedereen wint:

  • Meer biodiversiteit, in de vorm van bomen, planten, vogels en insecten.
  • Een voorschot op het Klimaatakkoord: vele tonnen CO2 vastgelegd per gemeente;
  • Schonere lucht en verkoeling op hete dagen;
  • Meer ruimte voor recreatie en blije burgers;
  • Urgenda kiest een winnend plan en helpt mee om dit plan versneld waar te maken met burgers, bedrijven en NGO’s en maximale aandacht in de lokale en regionale media.

2030 energieneutraal, het kan als je het wilt

De afgelopen jaren is de CO2 uitstoot niet verminderd. Tegelijkertijd is de biodiversiteit drastisch afgenomen. Urgenda wil in 2019 een grote eerste stap maken om CO2 vast te leggen in bos en natuurgebieden en daarmee biodiversiteit te verbeteren. Urgenda werkt hiermee samen met overheden, bedrijven, burgers en organisaties zoals Natuurmonumenten en Trees for All.

Landbouw & biodiversiteit

Contact

Downloads