Bos Battle

CO2 uit de lucht halen als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan.  Dat is het uitgangspunt van het nieuwe initiatief van Urgenda.

De Gelderse Bos Battle: meer ruimte voor natuur

Urgenda start in 2019 de Bos Battle in Gelderland en zet daarmee een eerste stap om CO2 uit de lucht te halen, als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een oplossing voor twee dringende problemen: klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Bossen herbergen tal van diersoorten, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Bomenranden kunnen akkerlanden verrijken en de biodiversiteit terugbrengen.

Urgenda daagt gemeenten, bedrijven, boeren, energiecoöperaties, scholen en burgers uit om mee te doen: welke gemeente gaat het meest voor groen?

8 mei: Bos Battle avond tijdens de Regiotour voor Gelderse gemeenten

Op 7-8-9-10 mei gaat Urgenda op Regiotour door Gelderland met het thema biodiversiteit.

De tweede avond, 8 mei, is de Bos Battle avond in Berg en Dal. Hier worden de meest ambitieuze en innovatieve Gelderse groenplannen gepresenteerd in korte pitches van 2-3 minuten aan de pers en een groene jury bestaande uit o.a. prof. Louise Vet (directeur NIOO), prof. Pier Vellinga (WUR),prof. Hans de Kroon(Radboud),Marjan Minnesma (Urgenda) en Lena Euwens (Trees for All).

De avond is ook een meet & greet: boom ontmoet plek, sedum ontmoet dak, boer ontmoet voedselbos! Mogelijk maken we vanavond vele hectares nieuwe natuur! O.a. met I-tree, Operatie Steenbreek, Rooftop Revolution en Stichting Voedselbosbouw.

Doe mee! Stuur Urgenda uw bosplan met daarin:

  • Wethouders: zoek ruimte in uw gemeente voor bomen of andere natuur! Welke gemeente vindt de meeste hectares? Denk aan industrieterreinen, grasstroken, rondom woonwijken en langs (water)wegen.
  • Gemeenten, bedrijven, scholen, coöperaties: Stuur ons de leukste en meest ambitieuze groenplannen: van vlinderbossen op het schoolplein, bedrijfspanden met groene daken, groene industrieterreinen, een windmolenbos, hennephuizen en hennepteelt, hulp voor koolstofboeren, bijenlinten, noem maar op.
  • Boeren, wilt u akkerranden, houtwallen, heggen of een boomgaard? Neem contact op en hopelijk kunnen we u koppelen.
  • Wilt u als bedrijf uw uitstoot compenseren door een sedumdak of door groenprojecten te ondersteunen, ook dat horen wij graag.

Iedereen wint:

  • Meer biodiversiteit, in de vorm van bomen, planten, vogels en insecten.
  • Een voorschot op het Klimaatakkoord: vele tonnen CO2 vastgelegd per gemeente;
  • Schonere lucht en verkoeling op hete dagen;
  • Meer ruimte voor recreatie en blije burgers;
  • Urgenda kiest een winnend plan en helpt mee om dit plan versneld waar te maken met burgers, bedrijven en NGO’s en maximale aandacht in de lokale en regionale media.

Plannen aanmelden, de Bos Battle avond bijwonen, of meer weten? Neem contact op met hanneke.van.ormondt@urgenda.nl

De Bos Battle avond wordt gehouden bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Rijksstraatweg 174, Beek-Ubbergen

Landbouw & biodiversiteit

Contact en aanmelden

NIEUWS

De Bos Battle is gestart! In de eerste 8 Gelderse gemeenten is een symbolische appelboom geplant. Lees meer.

Downloads