Louise Vet
Director Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) & Professor in Evolutionary Ecology (WUR)
 

“Integrale duurzaamheid gaat verder dan een energietransitie. Het vereist een geheel andere economie die niet conflicteert met de huishouding van de natuur maar daar juist onderdeel van is. Hoe dat moet? 3,8 miljard jaar R&D op deze planeet leert ons de principes: grondstoffen behouden door kringlopen te sluiten, de zon gebruiken als primaire bron van energie en continuïteit en flexibiliteit creëren door diversiteit. Laten we dankbaar gebruik maken van deze wijsheid.”