Bart van der Ploeg
Zuid-Holland Noord
 

“Samen versnelling in de verduurzaming van Nederland brengen. Dat is mijn ambitie en de reden dat ik als regiospinner namens Urgenda voor Zuid-Holland Noord actief ben.
In gesprekken met bedrijven en instellingen over verduurzaming van hun bedrijfsvoering merk ik vaak dat zij wel willen, en soms moeten omdat klanten dat vragen, maar vaak niet weten hoe en waarmee te beginnen. Ambitieuze organisaties wil ik als regiospinner graag met elkaar in contact brengen en verbinden waardoor zij elkaar stimuleren, motiveren en inspireren om concreet de stap naar verduurzaming te maken. Samen plannen maken en innovatieve ideeën creëren en deze uitvoeren.

Met name de actiegerichte en concrete aanpak van Urgenda aangevuld met het initiatief Duurzom om MKB-bedrijven daadwerkelijk te ondersteunen bij het realiseren van duurzaamheidsambities spreekt mij zeer aan. Snelle, concrete acties en plannen zijn nodig om Nederland en de wereld als geheel zo snel mogelijk te verduurzamen. Want duurzaam leven, werken en ondernemen is niet vrijblijvend, maar is serieuze business en nodig om op termijn te overleven! Ik help u samen met Urgenda daar graag bij.”