Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

32 minuten geleden
Hoe bouwen we een volhoudbaar voedselsysteem? Een biologisch melkveehouder pleit @De_Zwijger
voor een transitiefonds. Volkert Engelsman zegt dat Nederland bizar genoeg het enige land is dat zoiets níet heeft. En dat met een minister die voor kringlooplandbouw is.
33 minuten geleden
Van geen stroom naar groene stroom: In Afrika rukken zonnepanelen op. Mogelijk gemaakt door inzet klimaatgeld als investering of lening. https://t.co/u8MvRySTYl
3 uren geleden
Tomorrow 09:00-10:00 I will address #COP25 at the High-Level Event on Climate Emergency in Plenary Baker.
8 uren geleden
Maandag 16 december in @De_Zwijger: De impact van de #Klimaatzaak. Ga in gesprek met @marjanminnesma, @PallasAgterberg, @Miloudeelen1, @DaanBorrel over: durf, doorzettingsvermogen en daadkracht. #HetNieuweKlimaat https://t.co/kmOERRIGY0
8 uren geleden
Infrarood verwarming verbruikt 55% minder energie en is daarom goedkoper dan aardgas, blijkt uit monitoring door ThuisBaas @urgenda https://t.co/wNJyGMx7z5 https://t.co/Kee8noWpcN
17 uren geleden
Van 3 t/m 7 februari openen meer dan 100 circulaire ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun deuren om andere professionals mee te nemen in de #circulaireeconomie. Kijk hoe je meedoet en sluit je aan https://t.co/gMZfaUTczW #WeekvandeCE https://t.co/LOzyMNjVX6 urgenda photo

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven