Met ideeën hoe de visie uitgewerkt kan worden voor het onderzoek en voor het onderwijs heeft Campus 2020, een internationaal vermaarde broedplaats voor duurzame innovaties, gereflecteerd op de toekomst. Het onderzoek en interdisciplinaire onderwijs op de drie Strategic Areas, worden zichtbaar toegepast en in de praktijk getest op en rond de campus in spraakmakende kringlopen. Dit gebeurt op een wervende en aantrekkelijke manier, met gerichte publiciteit, waardoor nieuwe groepen studenten worden aangetrokken.


Energy, Smart Mobility en Health

De TU/e toont hoe de toekomst eruit ziet. Daar verrijst de City of Tomorrow, waar de studenten van heinde en ver naartoe zullen komen om mee te werken, in onderzoek- en onderwijsprojecten. De leidende visie is het ontwerpen vanuit circulair denken: het sluiten van fysieke kringlopen, hergebruik van kennis en gebruik van hernieuwbare energiebronnen, gebaseerd op diversiteit. In deze visie staan de thema’s Energy, Smart Mobility en Health centraal. Urgenda maakte voor de TU/e een roadmap met verschillende ambitieniveaus, waarmee de TU/e toe zou kunnen werken naar een energieneutrale universiteit. Het College van Bestuur omarmde de ideeën en is begonnen met de uitvoering van het middelste scenario.

 

 

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.