De Transitieagenda komt voort uit de wens om Dordrecht, samen met de Dordtenaren, sneller te verduurzamen en beter voor te bereiden op de toekomst. Een kernteam van koplopers uit het Dordtse vernieuwingsnetwerk is in 2013 gestart met het achterhalen van de werkelijke urgentie in Dordrecht en de uitdagingen die daarbij horen. Zij schetsten duurzame toekomstbeelden en zochten naar de eerste doorbraakprojecten die de toekomst op een aantrekkelijke en zichtbare manier dichterbij kunnen brengen. De lancering is het startpunt van waaruit bestaande initiatieven een sterkere voedingsbodem vinden en nog meer duurzame (burger)initiatieven gecreëerd en gestimuleerd kunnen worden.


Delen en vermenigvuldigen

De eerste doorbraakprojecten, zoals Drechtse Stromen, Groeituinen Dordrecht Leefwerf De Biesbosch en Cirkellab worden langzaam maar zeker volwassen. Vele anderen zijn in ontwikkeling. De Transitieagenda wil, als visie en actieplan ineen, stimuleren dat tegelijk en langs verschillende wegen gewerkt kan worden aan een innovatief, duurzaam en zelfredzaam Eiland van Dordrecht. Met de
lancering wordt de Transitieagenda gedeeld met alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Want een goede, duurzame toekomst maken we samen.

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.