De Waddeneilanden hebben als gezamenlijke ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. Dat betekent dus dat ieder eiland zijn eigen energie zelf duurzaam opwekt op het eiland en minstens evenveel opwekt als het zelf verbruikt in een jaar. Hier dragen we aan bij door te werken aan allerlei uiteenlopende projecten op het gebied van duurzame energie. Meer lezen wat er op de verschillende eilanden gebeurt? Kijk hieronder bij de desbetreffende eilanden!

Texel

Op Texel heeft Urgenda de afgelopen jaren al een reeks huizen energieneutraal gemaakt. Een aantal voorbeelden kunt u vinden in de brochure Ons Huis Energieneutraal editie 1. Daarnaast helpt Urgenda o.a. bij het realiseren van een zonneweide die daar op land en op het water komt. In 2009 heeft Urgenda de visie Texel geeft energie geschreven op basis van een traject met een vijftiental koplopers op Texel. Daaruit ontstonden vele activiteiten, van de proeftuin elektrisch rijden tot Wij Willen Zon op Texel. Vele koplopers zijn nog steeds actief, van Marc van Rijsselberghe met zijn zilte proefstation tot de mensen bij TexelEnergie.

Vlieland

Naar het voorbeeld van TexelEnergie is op Vlieland ook een lokale energie coöperatie opgezet. Zij staan achter de zonneweide die gerealiseerd gaat worden en willen de Vlielanders helpen om zelf stappen te zetten, van energie besparen tot het aanschaffen van zonnepanelen.

Aan de Middenweg heeft Urgenda een gasvrij en energieneutraal huis gerealiseerd. Wat bijzonder is aan dit huis is dat het verwarmd wordt met alleen maar infraroodpanelen. Dit huis kan als voorbeeld dienen voor andere soortgelijke woningen op het eiland. Ongeveer de helft van de permanente woningen op het eiland vallen onder dezelfde woningcorporatie, waardoor er veel kansen zijn om de hoeveelheid energieneutrale huizen snel op te schalen.

In 2015 is een nieuwe brede school De Jutter geopend die zo duurzaam mogelijk gebouwd is. Deze nieuwe school is zeer energiezuinig en wekt haar eigen duurzame energie op en is daardoor energieneutraal.

Samen met de gemeente Vlieland, de Streekagenda Waddeneilanden en ASN Bank heeft Urgenda het veelbezochte sportcomplex en zwembad Flidunen verduurzaamd. Er zijn 80 zonnepanelen geïnstalleerd en heatpipes op het dak verwarmen een buffervat en zetten de zonnewarmte om in bruikbare hoogtemperatuurwarmte voor het verwarmen van het zwembadwater en de cv-installatie. Het bestaande dubbele glas werd vervangen door HR++ glas. De baden worden afgedekt met een folieafdekking. De licht- en luchtbehandelingsinstallaties zijn vervangen door duurzamere installaties. Door deze maatregelen wordt er 60% op het energieverbruik bespaard en de investering kan binnen 7 jaar worden terugverdiend.

TERSCHELLING

Inmiddels is ook op Terschelling één woning van het gas af en energieneutraal gemaakt. We adviseerden in dit traject en hielpen mee om het dak van panelen te voorzien die zowel warm water als elektriciteit kunnen opwekken. Ook op Terschelling wil men aan de slag met met een zonneweide en is de energiecoöperatie Terschelling Energie opgericht.

Daarnaast is er een intensief koploperstraject bezig op Terschelling. Allerlei bedrijven komen in dit traject bij elkaar om informatie uit te wisselen en elkaar te helpen bij het verduurzamen. In de toeristische sector valt er bijvoorbeeld veel te besparen in onder meer het gebruik van warm water.

Ameland

Op de Strandweg heeft Urgenda ook één woning energieneutraal gemaakt en van het gas af geholpen, om vervolgens anderen over de streep te trekken en dit voorbeeld te volgen. Ook op Ameland is ongeveer de helft van de huizen in handen van hetzelfde woonbedrijf waardoor er snel opgeschaald kan worden. Op Ameland was al eerder een lokale energiecoöperatie opgericht, die ook hard gewerkt heeft aan het eerste zonnepanelenveld dat operationeel werd op de Waddeneilanden.

Schiermonnikoog

Sommige plaatsen op de Waddeneilanden hebben een beschermd dorpsgezicht, waardoor er geen verduurzamingsmaatregelen (zoals zonnepanelen) in het zicht mogen staan. Hier zijn echter allerlei oplossingen voor te bedenken. Op Schiermonnikoog werkt Urgenda hieraan door warmtepanelen van Triple Solar in een nabijliggende tuin of veldje te plaatsen in combinatie met een warmtepomp. Hierdoor is het mogelijk om tóch zelf energie op te wekken bij beschermde dorpsgezichten. Het wordt nu zelfs binnenkort mogelijk om een warmtepomp te huren, waardoor de instapkosten lager zullen zijn en meer mensen hier gebruik van kunnen maken.

Video's

Actielijst

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal.