Regiotour

Regiotour Noord-Holland

Van 13-18 oktober 2008 hebben we – samen met de provincie Noord-Holland - laten zien hoe mensen op allerlei plekken bezig zijn met duurzame oplossingen. Maar we zijn ook gestart met Seen actie-plan om alle initiatieven aan elkaar te verbinden.

2008-10-14 Urgenda Noord-Holland | Al Gore
Urgenda rijdt door Noord-Holland Al Gore in Aalsmeer